Länkar

Statliga arkivinstitutioner, Riksarkivet (RA)

Riksarkivet Riksarkivet Marieberg och Arninge www.riksarkivet.se

Krigsarkivet http://riksarkivet.se/krigsarkivet

Nationell Arkivdatabas, NAD https://sok.riksarkivet.se/nad


Stads- och landsarkiv i Sverige (RA)

Malmö stadsarkiv; Malmö kommun www.malmo.se/stadsarkivet

Stockholms stadsarkiv; Stockholms län www.ssa.stockholm.se

Landsarkivet Göteborg; Västra Götalands län https://riksarkivet.se/goteborg

Landsarkivet Härnösand; Gäveleborg, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län https://riksarkivet.se/harnosand

Landsarkivet i Lund; Blekinge, Halland och Skåne län https://riksarkivet.se/lund

Landsarkivet i Uppsala; Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län https://riksarkivet.se/uppsala

Landsarkivet i Vadstena; Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län https://riksarkivet.se/vadstena

Landsarkivet i Visby; Gotlands län https://riksarkivet.se/visby

Landsarkivet i Östersund; Jämtlands län https://riksarkivet.se/ostersund

Värmlandsarkiv; Värmlands län varmlandsarkiv.regionvarmland.se


Regionala arkivinstitutioner

ArkivCentrum; Örebro län www.arkivcentrum.se

Arkiv Gävleborg www.arkivgavleborg.se

Arkiv Västmanland www.arkiv.u.se

Bohusläns Föreningsarkiv www.bohusarkiv.se

Blekingearkivet www.blekingearkivet.se

Centrum för Näringslivshistoria www.naringslivshistoria.se

Folkrörelsearkivet Uppsala län www.fauppsala.se

Folkrörelsearkivet Västerbotten www.folkrorelsearkivet.se

Arkivcentrum Värmland www.arkivcentrumvarmland.se

Föreningsarkiven i Stockholms län http://fslarkiv.se/

Föreningsarkivet i Jämtlands län www.faj.se

Arkiv Halland www.arkivhalland.se

Kronobergs läns Arkivförbund www.kulturarvkronoberg.se

Skånes Arkivförbund www.skanearkiv.se

Älvsborgs läns föreningsarkiv www.alvsborgsarkiv.org

Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA www.olfa.nu


Andra arkivlänkar

ARBARK; Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek www.arbark.se

TAM-Arkiv; Tjänstemännens Arkiv och museum http://www.tam-arkiv.se/

Svensk mediedatabas http://smdb.kb.se/

Arkivportalen Förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götaland www3.arkivportalen.nu

Folkrörelsernas Arkivförbund, FA www.faf.nu

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, FAI http://fai.nu/

Föreningen Sveriges länsarkivarier www.lansarkivarieforeningen.se

Näringslivsarkivens Förening, NAF www.naringslivsarkiv.se

Näringslivets arkivråd, NLA www.nla.nu