Tidigare rapporter från Arkivens dag Kalmar län

Kalmar läns Arkivförbund har varit samordnare för Arkivens dag i Kalmar län från 2002.

Här hittar du rapporter/sammanställningar för Arkivens dag i Kalmar län från 2011. Vill du ha tillgång till tidigare rapporter/sammanställningar för Arkivens dag, kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson. E-post: karin.lokrantz@oskarshamn.se

Rapporter/sammanställningar Arkivens dag Kalmar län 2011-2021 (PDF)

2011 tema: Konst i arkiven
Sammanställning AD 2011

2012 tema: Framtiden
Slutrapportering Arkivens dag_Kalmar län 2012

2013 tema: Flora och fauna
Rapportering Arkivens dag 2013 Kalmar län

2014 tema: Orostider – med anledning av 1:a världskrigets utbrott
Rapport_sammanställning2 Arkivens dag 2014

2015 tema: Gränslöst
Sammanställning slutrapport Arkivens dag 2015_Kalmar län

2016 tema: Välkommen hem – om migration och boende
Arkivens dag 2016_sammanställning_slutversion

2017 tema: Synd och skam
Sammanställning Arkivens dag 2017

2018 tema: Fest och glädje!
Rapport sammanställning Kalmar län Arkivens dag 2018

2019 tema: Gömt eller glömt? (nordiskt tema)
Sammanställning Arkivens dag 9 nov. 2019_Kalmar län_uppdaterad 2019-12-03

2020 tema: Svart på vitt
KLAF Sammanställning Arkivens dag 2020

2021 tema: Röster i arkiven
Slutrapport_sammanställning KLAF Arkivens dag 2021 Kalmar län