KLAF Årsmötesprotokoll

Kalmar läns Arkivförbunds årsmötesprotokoll är offentliga handlingar. De kommer vara tillgängliga via PDF från år 2018. För tidigare årsmötesprotokoll, kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.