Kontaktuppgifter medlemsarkiv

Länk till: Lista medlemmar | Kalmar läns Arkivförbund (arkivkalmarlan.nu)

Borgholms kommunarkiv
Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Här finns protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar m m från kommunens olika förvaltningar. I arkivdelen för skolan hittar man dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. I den sekretessbelagda avdelningen finns bl a protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951. Dessutom finns enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar.

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess – t ex Socialnämndens personakter.

Kontakt: Anna Jakobson
Telefon: 0485-882 79
E-post: anna.jakobson@borgholm.se

Besöksadress: Biblioteket, Trädgårdsgatan 20, Borgholm
Hemsida: www.borgholm.se

Designarkivet/Kalmar konstförening
Arkiv  för svensk Formgivning

Arkivet samlar in svenska formgivares ritningar, skisser och andra förlagor till föremål med anknytning till hem och offentlig miljö från 1900-talet och framåt.

Öppettider: Arkivet är tillgängligt efter överenskommelse.
E-post: info@designarkivet.se

Besöksadress: Pukebergarnas väg, Nybro

Hemsida: www.designarkivet.se

Emmaboda kommunarkiv
Kontakt: Maria Henningsson
E-post: maria.henningsson@emmaboda.se

Telefon: 0471-24 90 44
Besöksadress: Rådhusgatan 2, Emmaboda

E-post: kommunen@emmaboda.se
Hemsida: www.emmaboda.se

Emmabodabygdens Arkivförening
Arkivföreningen tar hand om och förvarar handlingar som har eller kan få ett föreningshistoriskt värde. I arkivet finns också annat material med lokalhistoriskt värde. Insamlingsområde är Emmaboda kommun.

Öppettider: efter överenskommelse.
Telefon: 0471-204 53
E-post arkivet: emmaarkiv@hotmail.se
Hemsida: Emmabodabygdens arkivförening (arkivemmaboda.se)

Besöksadress: Föreningshuset, Storgatan 31, Vissefjärda
Postadress: Torggatan 30, 360 60 Vissefjärda

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län – Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
Folkrörelsearkiv med förenings-, företags- och personarkiv från Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommun på lokal- och distriktsnivå.

Mer information om Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län finns på deras Facebooksida.

Boka gärna tid med arkivföreståndaren dagen innan ditt besök.

Kontakt: arkivföreståndare Johan Teiffel
Oskarshamns kommuns växel: 010 – 356 000 00
E-post Johan Teiffel: tguf33@hotmail.com

Besöksadress: Klarabergsgatan, Oskarshamn

Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkiv med handlingar från föreningar på lokal- och distriktsnivå verksamma i Kalmar.
Öppettider: vardagar 8.00-15.30
Telefon: 0480-192 63
E-post: kalmar.folkrorelsearkiv@telia.com

Besöksadress: Ståthållaregatan 50 A, 392 44 Kalmar

Hultsfreds kommun- och föreningsarkiv
Kommunarkiv med handlingar från tre sekler, främst kommunalt material från 1863 och framåt. Föreningsarkivet är en del av kommunarkivet. Föreningar kan deponera arkivmaterial i arkivet så att det får en bra förvaring vad gäller klimat och säkerhet.

Kontakt: Kommunkansliet
Öppettider: Måndag-torsdag 08:00 -13:00
Telefon: 0495-24 00 00
E-post: kommunkansliet@hultsfred.se

Besöksadress: Kommunhuset, Stora Torget 5, Hultsfred
Postadress: Box 500, 577 30 Hultsfred

Hemsida: www.hultsfred.se

Högsby kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunalt material från 1863 och framåt.

Öppettider: Måndag-fredag 8.00-16.00
Kontakt: Arkivarie Anki Heimonen
E-post: ann-christine.heimonen@hogsby.se
Telefon: 010 – 356 50 46

Besöksadress: Kommunledningskontoret, 579 80 Högsby

Hemsida: www.hogsby.se

Kalmar kommunarkiv 
Kommunarkiv med Kalmar stads handlingar från 1863-1970, landstingskommunernas handlingar från 1863-1971 och Kalmar kommuns handlingar från 1971 och framåt.

Öppettider: Måndag-fredag 9.00-15.30
Telefon växel: 0480-45 00 00
E-post: kl-kommunarkivet@kalmar.se

Besöksadress: Riskvarnen, Skeppsbrogatan 53, Kalmar
Postadress: Box 611, 391 26 Kalmar

Hemsida: www.kalmar.se

Kalmar läns Museums arkiv
Museets arkiv innehåller handlingar från hela länet och är uppdelat i ett topografiskt arkiv, ett klipparkiv och ett ämnesarkiv.

Öppettider: Vardagar 10-16, enligt överenskommelse

Telefon växel 0480-45 13 00
Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Kalmar
Postadress: Box 104, 391 21 Kalmar

Hemsida: http://www.kalmarlansmuseum.se

Kommunalförbundet Sydarkivera
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder Sveriges kommuner råd och stöd, tillsyn, gemensamt arkivsystem för e-arkiv m.fl. tjänster. Sydarkivera har sitt säte i Alvesta men arbetar för kommuner både i Blekinge, Kronoberg, Skåne och Kalmar län.

Telefon: 0472-39 10 00
E-post: registrator@sydarkivera.se

Hemsida: www.sydarkivera.se

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB
Öppettider: se hemsida

Telefon: 0492-56 68 00
E-post: info@astridlindgrensnas.se

Adress: Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby

Hemsida: www.astridlindgrensnas.se

Landsarkivet i Vadstena; Riksarkivet
Allt sedan starten 1899 återfinns landsarkivet i Vadstena slott. Verksamhetsområdet är Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Här finns närmare sex hyllmil arkiv som sträcker sig från medeltiden till vår egen samtid. Majoriteten av det som förvaras är statliga arkiv (från exempelvis domstolar, polis, kyrka, länsstyrelser m fl). Landsarkivet förvarar därutöver också en stor mängd arkiv efter företag, gårdar, familjer och privatpersoner mm.

Information om alla landsarkivets förvarade arkiv går att hitta via NAD Nationella Arkivdatabasen.

Landsarkivet har en läsesal som är öppna vardagar kl. 10-16. Under perioden september – maj är öppettiderna under tisdagar kl. 10-20. För eventuella avvikelser och mer information se hemsida.

Adress: Hamngatan 4, 592 30 Vadstena.
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se
Telefon: 010-476 70 00 (Riksarkivets växel)
010-476 86 50 (Bordsbokning läsesal)

Mönsterås kommunarkiv
Öppettider: efter överenskommelse

Kontakt: Conny Pålsson
E-post: conny.palsson@monsteras.se

Besöksadress: Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Hemsida: www.monsteras.se

Mörbylånga kommunarkiv
I kommunarkivet finns allmänna handlingar.

Öppettider: ring för tidsbeställning
Telefon vxl: 0485- 470 00
Besöksadress: Trollhättevägen 4, Mörbylånga

Hemsida: www.morbylanga.se

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv
Föreningsarkiv med handlingar framförallt från Västerviks kommuns föreningsliv.

Öppettider: Måndag-torsdag 8-16 (lunchstängt 12-13)
Annan tid enligt överenskommelse.

E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 072 209 12 77
Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9

Nybro kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunala handlingar från 1863 och framåt. I arkivet finns också föreningshandlingar och några företagsarkiv.

Öppettider: Måndag-fredag 10-15 (lunchstängt 12-13)
Annan tid efter överenskommelse.

Telefon växel: 0481-45 000
E-post: kommun@nybro.se
Besöksadress: Kommunhuset, Dunderbergsgatan 2, Nybro

Hemsida: www.nybro.se

Oskarshamns kommunarkiv
I kommunarkivet finns originalhandlingar och inlämnade allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter, till exempel betyg, ritningar på äldre bostadshus, kommunala beslut och mycket annat.

I Oskarshamns kommunarkiv finns även handlingar från landstingskommunerna Döderhult, Kristdala, Misterhult, Figeholms Köping samt Oskarshamns stad åren 1863-1966, liksom från den sammanslagning av dessa bildade Oskarshamns kommun 1967 och framåt.

Arkiven är en del av vårt kulturarv. Kommunen ska enligt arkivlagen bevara, vårda och hålla arkiven ordnade så att de tillgodoser

  • allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  • information för rättsskipning och förvaltning
  • framtida forskning

Handlingarna i arkivet är i de flesta fall offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem.

Ibland kan handlingarna omfattas av sekretess, då behöver vi göra en sekretessprövning innan vi kan lämna ut handlingen. När du hämtar handlingarna måste du kunna legitimera dig så vi vet att det är rätt person vi lämnar ut handlingarna till.

Beställa handlingar

Kontakta centralarkivet@oskarshamn.se eller ring 010-35 60 000 för att beställa handlingar från kommunarkivet.

Arkivet är endast öppet för bokade besök.

Vid mer omfattande forskningsuppdrag i arkivmaterialet är du välkommen att besöka oss för att ta del av handlingarna på plats.

Besöksadress: Oskarshamns Stadshus, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Hemsida: www.oskarshamn.se

Oskarshamns kommuns bildarkiv
Bilder från Oskarshamns kommun.
Öppet efter överenskommelse.

Kontakt: Martin Lundgren
E-post: martin.lundgren@oskarshamn.se
Besöksadress:  Oskarshamns Kulturhus, Hantverksgatan 18-20, Oskarshamn

Person- och Lokalhistoriska Forskarcentrum (PLF) Oskarshamn
För att underlätta för släktforskare finns sedan snart 30 år tillbaka PLF:s databas tillgänglig. Med idag över 6 000 000 poster, största delen registrerade uppgifter om födda, döda och vigda i Kalmar län från mitten av 1600-talet till 1947, för döda ända fram till 2000-talet. Även uppgifter från husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och om emigranter till USA finns i viss omfattning. Uppgifter från grannlänens gränssocknar har också kunnat registreras i vår databas tack vare intresserade medarbetare.

Adress: Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF), Stengatan 16 A, 572 31 Oskarshamn

e-post: info@plfoskarshamn.se

Hemsida: http://www.plfoskarshamn.se/

Stiftelsen Västerviks museum 
Stiftelsen Västerviks museum har en stor samling arkiv deponerade i Västerviks Arkivcentrum. Samlingen består av person-, gårds- och företagsarkiv. Omfattande arkiv från varvs- och sjöfartsnäringen, liksom stora gårdsarkiv ingår i samlingen. På Västerviks museum finns även flera omfattande bildarkiv med sammanlagt ca 100 000 negativ.

Ring för tidsbeställning
E-post: info@vasterviksmuseum.se

Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9, Västervik

Hemsida: www.vasterviksmuseum.se

Svenskt Rockarkiv
I arkivet finns inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien.

Kontakt: Stefan Ölvebring
Ring för tidsbeställning, vardagar 8-16
Telefon: 0495-696 46
E-post: svensktrockarkiv@svensktrockarkiv.se

Besöksadress: Västra Långgatan 46, 577 30 Hultsfred

Hemsida: www.svensktrockarkiv.se

Torsås kommunarkiv
Kommunarkiv med samtliga i kommunen förekommande handlingar.

Öppettider: kontorstid, ring för att avtala tid
Telefon: växel 0486-331 00
E-post: info@torsas.se

Besöksadress: Torsås kommunhus
Postadress: Box 503, 385 25 Torsås

Hemsida: www.torsas.se

Vimmerby kommunarkiv
Från 2018 är kommunalförbundet Sydarkivera Vimmerby kommuns arkivmyndighet. I kommunarkivet finns handlingar från kommunens verksamhet.

Kontakt: Yvonne Karlsson
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se
Telefon: 0472-39 10 18

Vimmerby föreningsarkiv
Föreningsarkivet tar emot handlingar från både aktiva och avslutade föreningar i Vimmerby kommun. Föreningsarkivet är en fristående del av det som tidigare hette Vimmerby kommun- och föreningsarkiv.  Föreningsarkivet har skapats speciellt för enskilda arkiv, till exempel föreningar och andra folkrörelser. Här har alla kommunens föreningar möjlighet att lämna in sina handlingar för förtecknande och bevarande. Arkivet tar även emot gårds- och byarkiv, privata arkiv och, i mån av plats, även näringslivsarkiv.

Kontakt: Anna Olausson
E-post: anna.olausson@vimmerby.se
Telefon: 0492-76 95 26

Västerviks visarkiv
Ett arkiv för den traditionella trubadurvisan, 1900-talets visartister och den moderna visan. Arkivet samlar in, bevarar och tillgängliggör handskrivna visböcker, noter, visinspelningar, bilder och annat material kring visan.

I september 2021 deponeras delar av Västerviks visarkiv till Västerviks kommunarkiv på Västerviks Arkivcentrum.

Kontakt: Visarkivarie/bibliotekarie: Marcus Brännström
Telefon: 0490-25 55 32
E-post: marcus.brannstrom@vastervik.se

Besöksadress: Norra vägen 9
Postadress: 593 41 Västervik

Hemsida: https://bibliotek.vastervik.se/web/arena/vasterviks-musikbibliotek-och-visarkiv

Västerviks kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunens och dess föregångares arkiv från 1863 och framåt.

Öppettider: Kontorstid, ring gärna innan besök.

Kontakt: Arkivarie Monica Klingberg
Telefon: 0490-254080
E-post: kommunarkivet@vastervik.se

Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9
Postadress: 593 41 Västervik

Hemsida: www.vastervik.se

Ölands museum Himmelsberga/Ölands hembygdsförbund
Ölands museum Himmelsberga/Ölands hembygdsförbund har i sitt arkiv samlingar av textil, föremål och dokument inklusive foton, samt konst varav en del visas i museet som fasta utställningar och annat i varierande utställningar i Konsthallen. Fokus ligger på det öländska kulturarvet, särskilt på landsbygd och konst.

Tillgängliggörande genom digitalisering pågår.

Telefon: 0485-56 10 22
E-post: info@olandsmuseum.com
Besöksadress: Himmelsberga bygata 1, 387 93 Borgholm

Hemsida: www.olandsmuseum.se

————————————————————–

Övriga arkivinstitutioner i Kalmar län
Regionarkivet i Kalmar län

I Regionarkivet hittar du administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från våra verksamheter.

Region Kalmar läns handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid.

Normalt får du ta del av alla uppgifter, dock kan det finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut. Det finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. Regionarkivet i Kalmar län tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare för att få ut kopior på din journal.

Telefon: 0480-842 69, 0480-843 28
E-post: regionarkivet@regionkalmar.se

Besöksadress: Länssjukhuset, Hus 18, Kalmar

Webbadress: https://www.regionkalmar.se/politik-och-paverkan/demokrati-och-insyn/arkiv/

Lantmäteriets arkiv i Kalmar län
Arkivet innehåller fastighetsinformation från 1688 till idag. Arkivet är uppdelat i ett administrativt arkiv och ett förättningsarkiv.

Öppettider: Vardagar 9-12
 Telefon: 0771-63 63 63
Fax: 45 65 20
E-post: im-kalmar@lm.se

Besöksadress: Malmbrogatan 6, Kalmar
Postadress: Box 510, 391 25 Kalmar

Webbadress: www.lantmateriet.com