KLAF utbildningar, nätverksträffar och konsultuppdrag

Här presenterar och informerar  KLAF sina utbildningar, nätverksträffar och konsultarbete inom arkivområdet.

Våra utbildningar

Målgrupp
Främst KLAF:s medlemmar men det finns även utrymme för extern medverkan om man är intresserad. Kontakta projektledaren.

KLAF nätverksträffar

  • Information om vår verksamhet
  • Under träffarna fångar vi upp behov, utbyter erfarenheter och diskuterar olika frågor gällande arkiv och arkivhantering.

Målgrupp
Våra medlemmar – arkivinstitutioner och föreningar.

Konsultuppdrag

KLAF kan i viss mån även ta konsultuppdrag efter överenskommelse.
För medlemmar tillkommer ingen extra kostnad för konsultation upp till 8 timmar per år. Efter dessa 8 timmar finns en fastställd kostnad för medlemmar plus reseersättning.

För konsultuppdrag som sträcker sig mer än 5 dagar, krävs beslut av ordförande.

För icke medlemmar tas beslut om taxa av styrelsen i varje enskilt fall.
Kontakt länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn.se

Målgrupp
Medlemmar i KLAF, företag och andra föreningar som behöver hjälp, råd och stöd med hanteringen av sina arkiv.