Arkivens dag

Roll up om Arkivens Dag i Kalmar länArkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till det förflutna men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven som alla har tillgång oavsett medborgarskap. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Välkomna att titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställningar och intressanta föredrag! I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut såväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv och föreningar runt om i landet inbjuder till öppet hus denna dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF) och Riksarkivet.

 

Välkomna!

 

Arkivens dag logga

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare teman
1998: Inget tema
1999: Människor och sekelskiften
2000: Skola, folkbildning, utbildning
2001: Kärlek i arkivet (nordiskt tema)
2002: Skandaler
2003: Idrott, kropp och hälsa
2004: Kommunikation (nordiskt tema)
2005: Det ska vi fira – jubileer och märkesdagar
2006: Mat och dryck
2007: Människan i arkivet (nordiskt tema)
2008: Nöjen
2009: På liv och död
2010: Klimat och väder (nordiskt tema)
2011: Konst i arkiven
2012: Framtiden
2013: Flora och fauna
2014: Orostider – med anledning av 1:a världskrigets utbrott
2015: Gränslöst (nordiskt tema)
2016: Välkommen hem – om migration och boende
2017: Synd och skam
2018: Fest och glädje
– Arkiv400 firas med anledning av att Riksarkivet och Sveriges arkivväsende fyller 400 år!
– 2019: Gömt eller glömt? (nordiskt tema)
– 2020: Svart på vitt
– 2021: Röster i arkiven
– 2022: Myter och mysterier i arkiven

Årets tema
– 2023: Färg och form

Framtida teman