KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse för 2022, består av fem ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och tre ersättare.

Arkivförbundet har sju styrelsemöten under 2022.

Ordförande
Lis Lyrbo
Oskarshamn

Vice ordförande
Christer Bergqvist
Kalmar

Ledamöter 2 år
Monica Klingberg
Västervik

Thorbjörn Swahn
Hultsfred

Helén Samuelsson
Kalmar

Ersättare 1 år
Ingemar Söderlund
Västervik

Therese Andersson
Oskarshamn

Per Nygren
Oskarshamn

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjp)
Pia Malmberg Kronvall, administratör (tjp)