KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse för 2023, består av fem ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och tre ersättare.

Arkivförbundet har sju styrelsemöten under 2023.

Ordförande
Lis Lyrbo
Oskarshamn

Vice ordförande
Thorbjörn Svahn
Hultsfred

Ledamöter 2 år
Monica Klingberg
Västervik

Ledamot 1 år
Ann-Marie Hagelin
Fagerhult

1 ledamot vakant

Ersättare 1 år
Therese Andersson
Oskarshamn

Per Nygren
Oskarshamn

Ingemar Söderlund
Västervik

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjänsteperson)
Pia Malmberg Kronvall, administratör (tjänsteperson)