KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse för 2020, består av fem ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och fyra ersättare. Länsarkivarien är sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Arkivförbundet har ungefär sju styrelsemöten per år.

Ordförande
Lis Lyrbo
Socialdemokraterna i Kalmar län

Vice ordförande
Christer Bergqvist
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ledamöter 2 år
Ingemar Söderlund
Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Fredrik Persson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Thorbjörn Swahn (fyllnadsval)
Kalmar läns Hembygdsförbund

Ersättare 1 år

Therese Andersson
Oskarshamns kommun

Monica Klingberg
Västerviks kommunarkiv

Jan Henriksson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Tore Isaksson

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjp)