KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse för 2021, ska bestå av fem ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och fyra ersättare. Från september 2021 fungerar KLAF:s administratör som sekreterare vid samtliga styrelsemöten.

Arkivförbundet har ungefär sju styrelsemöten per år.

Ordförande
Lis Lyrbo
Socialdemokraterna i Kalmar län

Vice ordförande
Christer Bergqvist
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ledamöter 2 år
Ingemar Söderlund
Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Ledig post (fyllnadsval)

Thorbjörn Swahn (fyllnadsval)
Kalmar läns Hembygdsförbund

Ersättare 1 år

Therese Andersson
Oskarshamns kommun

Monica Klingberg
Västerviks kommunarkiv

Jan Henriksson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Per Nygren
Oskarshamns kommun

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjp)
Pia Malmberg Kronvall, administratör (tjp)