Information till arrangörer

ARKIVENS DAG
alltid andra lördagen i november!

Alla arkivinstitutioner, organisationer och föreningar i Kalmar län kan medverka under Arkivens dag. Hör av er till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson som är länssamordnare för Arkivens dag i Kalmar län.

INFORMATION TILL ARRANGÖRER

Är Er organisation intresserad av att genomföra och delta i aktiviteter under Arkivens dag?  Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet.

Inför medverkan under Arkivens dag behöver arkivförbundet veta:
1. Vilka arkiv respektive organisationer som ska medverka under dagen? Är ni flera arkiv eller organisationer som arbetar tillsammans?
2. Vad händer? – vad har ni för aktiviteter, utställningar osv. som ska visas under dagen?
3. Uppgifter om adress, öppettider, kontaktperson för er verksamhet, telefonnummer m.m.
4. Finns länk till eventuell hemsida vill vi att ni e-mejlar adressen till oss. Även pdf-filer med programpunkter går bra att skicka.
Information om vad som händer i respektive län under Arkivens dag presenteras i sin helhet på Arkivens dags egna hemsida www.arkivensdag.nu samt på arkivförbundets hemsida.

Inrapportering efter Arkivens dag
Rapportering efter Arkivens dag är en viktig del i arrangemanget. Statistiken och berättelserna från de olika arkivinstitutionerna/föreningarna används på olika sätt, både mot media och som ett sätt att få fortsatt finansiering.

Inrapportering sker via den regionala kontaktpersonen eller direkt till Riksarkivet arkivensdag@riksarkivet.se

Om ni väljer att rapportera direkt till Riksarkivet ska det meddelas till länsarkivarien.

Följande saker ska ingå i rapporten
– En kort berättelse om dagen som både beskriver vad som hänt och hur det mottagits. I rapporten ska ingå:

  • Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett gemensamt arrangemang? Ex 2 arkiv och 1 förening.
  • Antal besökare
  • Har ni nått nya besökare?
  • Ålders- och könsfördelningen på besökarna. Hur många barn?
  • Varade arrangemanget under längre tid än bara Arkivens dag? Ex en utställning under en månad på stadsbiblioteket, i så fall- hur länge och hur många deltagare uppskattas ha deltagit under hela arrangemangets längd?
  • Skicka med egna programblad, flyers och fotografier från dagen. Fotografier bör hålla tryckkvalitet.
  • Skicka in kopior på pressmaterial om ni blev omskrivna inför eller efter dagen. Redovisa andra mediakontakter som te x radio och tv.
  • Till sist, vad fungerade bra respektive mindre bra? Detta kan gälla det egna arrangemanget och/eller på regional eller central nivå.

Kontakta Kalmar läns Arkivförbund för mer information om Arkivens dag!

kameler2
TACK FÖR ER MEDVERKAN!