Kalmar läns Arkivförbund

Varmt välkommen till arkivförbundets gemenskap!

Kalmar läns Arkivförbund

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en ideell samarbetsorganisation med syfte att främja och stödja arkivverksamhet i Kalmar län. Arkivförbundet har både enskilda och offentliga arkivinstitutioner som medlemmar samt även specialinriktade arkivintsitutioner och andra organisationer.

Länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson är anställd på heltid och är den som står för verksamheten. Kalmar läns Arkivförbund har sitt kontor i Oskarshamn men har hela Kalmar län som arbetsfält.

Vill Din förening lämna in arkivmaterial till en arkivinstitution, men vet inte vilken? Information finns på vår hemsida men det går också bra att höra av sig till Kalmar läns Arkivförbund så hjälper vi Er! KLAF tar inte emot arkivmaterial utan hänvisar till närmaste arkivinstitution i Kalmar län.

Kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn.se eller klaf@oskarshamn.se. Det går också att ringa: 0491-880 32.

Bild: Informationsbroschyren ”Hitta ditt arkiv! Information om enskilda arkiv i Kalmar län”. Informationsbroschyren är ett samarbete mellan Kalmar läns Arkivförbund och de enskilda arkiven i länet. Länk till blädderbar broschyr kan ni hämta här: https://issuu.com/poklek2000/docs/kalmar_l_ns_arkivf_rbund_-_broschyr_web
Broschyren kommer också finnas att hämta hos våra medlemsarkiv runt om i länet.

KLAF är en konsulterande och rådgivande instans för föreningar, lokala och regionala förenings- och folkrörelsearkiv och kommunarkiv i länet gällande frågor om inventering, insamling, förteckningsarbete, bevarande och vård av analogt och digitalt arkivmaterial.

KLAF har också till uppgift att väcka och stödja intresset för föreningslivets historia samt att vara en samordnande arkivförteckningsinstans för förenings- och folkrörelsearkiven i länet.