Medlemmar

Såväl enskilda (folkrörelse- och föreningsarkiv samt specialarkiv) som offentliga arkivintitutioner (kommuner) kan bli medlemmar i Kalmar läns Arkivförbund men även lokala och regionala länsorganisationer är välkomna.

Arkivinstitutionerna är en viktiga för arkivförbundets verksamhet men minst lika viktiga är de länsorganisationerna och de specialarkiv som genom sitt medlemsskap visar sitt stöd för vår verksamhet. Detta ger oss en bred och stabil grund att stå på.

 

Länsarkivarien har mandat från styrelsen att fatta beslut om medlemskap och ska löpande rapportera till styrelsen om nya medlemmar. Efter beslut om medlemskap skickar länsarkivarien ett välkomstbrev tillsammans med förbundets stadgar, medlemsmatrikel samt årets verksamhetsberättelse.

 

Medlemsskap i Kalmar läns Arkivförbund kostar 250 kr/år. Kontakta länsarkivarien Karin Lokrantz Nilsson så skickar hon ansökningshandlingar till er. Ansökan ska sedan skickas tillbaka till Kalmar läns Arkivförbund i original.

 

Vad kan Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) erbjuda?

  • KLAF tillhandahåller arkivkompetens och fungerar som en resurs för arkivinstitutioner och föreningar i Kalmar län
  • KLAF erbjuder rådgivning, utbildning och fortbildning inom arkivområdet
  • KLAF är samordnare för ett länsomfattande arkivnätverk. Två gånger om året anordnas arkivträffar för våra medlemsarkiv
  • KLAF:s länsarkivarie är samordnare för Arkivens dag
  • KLAF fungerar som en länk mellan arkivsektorn i Kalmar län och andra arkiv i Sverige

 

blimedlem