Projekt: Utveckling – för enskilda arkiv i Kalmar län 2020-2022

För information om denna utbildning: https://arkivkalmarlan.nu/klaf-utbildningar/

Bakgrund till Kalmar läns Arkivförbunds projekt
Arkivförbundets analys av det arbete som genomfördes med tidigare handlingsplan för enskilda arkiv 2016-2019 är att följande krävs för att arkiven ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt:

  1. Styrelserna behöver bli bättre på att planera sina verksamheter både på kort och lång sikt med visioner, mål och tidsatta aktivitetsplaner.
  2. De anställda behöver få bättre kunskaper om projektarbete och verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt marknadsföring.

Syfte
Projektets syfte är att engagera och entusiasmera personal i utvecklingsarbete, att öka förståelsen för arkiv och dess verksamhet hos politiker och arkivens styrelser samt att synliggöra de enskilda arkiven för allmänheten.
——————————————————————————

Projektet är treårigt och arkivförbundet har fått projektmedel från Region Kalmar län för att kunna genomföra projektet.

Under 2020 kommer vi lägga fokus på utbildningar kring marknadsföring och ett mindre filmprojekt. Eftersom vi är mitt uppe i en pågående pandemi får vi anpassa oss därefter. KLAF återkommer med mer information.

Uppdatering 2020-12-10
KLAF har anställt Magnus Larsson som projektledare. Vid frågor om projektet kontaktas projektledaren i första hand. Magnus nås på e-postadressen: mlarsson214@gmail.com