Aktuella projekt

Kalmar läns Arkivförbund kommer under 2020 att starta upp ett nytt projekt och eventuellt en förstudie om en länsarkivdepå i Kalmar län.

  1. Utveckling – för enskilda arkiv i Kalmar län
    Det är ett treårigt projekt (2020-2022) som delvis finansieras av Region Kalmar län.
  2. Behovet av en länsarkivdepå i Kalmar län
    Detta är ännu inte något projekt utan arkivförbundet är fortfarande i ett förstadium där vi funderar, reflekterar och diskuterar. Tanken är att få till stånd en förstudie om vilka behov som finns i vårt län.

För mer mer information om arkivförbundets projekt, kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.

Group of Business People Brainstorm Discussion Project Concept