Projekt – aktuella och avslutade

Kalmar läns Arkivförbund startade under 2020 upp ett nytt projekt och under 2022 en förstudie om en länsarkivdepå i Kalmar län.

  1. Utveckling – för enskilda arkiv i Kalmar län
    Projektet avslutades maj 2023. Erfarenheterna från kompetensutveckling inom styrelsearbete, strategisk planering och marknadsföring övergår nu i ordinarie verksamhet. Projekt startade samtidigt som coronapandemin utbröt 2020 och pågick fram till maj 2023. Projektet finansierades dels av utvecklingsmedel från Region Kalmar län och av KLAF:s egna medel.
  2. Förstudie för ett länsarkiv med depå i Kalmar län
    Utredare Per Lundin, Blekingearkivet, har gjort en förstudie kring förutsättningar och behov för att etablera ett länsarkiv med depå för herrelösa arkiv med arkivmaterial från nedlagda föreningar och företag. Ett länsarkiv ska vara ett komplement till befintliga arkivinstitutioner i Kalmar län. Förstudien har genomförts dels med KLAF:s egna medel, dels med projektmedel från Region Kalmar län.
    Arbetet för ett länsarkiv med depå fortsätter.
    Ladda ner Förstudien i pdf-form.

För mer mer information om arkivförbundets projekt, hör av dig till oss via klaf@oskarshamn.se.

Group of Business People Brainstorm Discussion Project Concept