Aktuella projekt

Kalmar läns Arkivförbund har under 2016 startat upp två projekt som vi kommer fortsätta att arbeta med under 2017.

1. Handlingsplan för arkiven i Kalmar län
2. ”Det digitala glappet” ett digitaliseringsprojket i samarbete med Blekinge, Kronoberg och Skåne.

För mer mer information om dessa två projket kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.

Group of Business People Brainstorm Discussion Project Concept