Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Kontakta KLAF

Information till våra besökare med anledning av nya regler för tillgänglighet

För besök, gå in via Oskarshamns kulturhus, en våning ner. Det finns också en informationsdisk i Oskarshamns Kulturhus som kan hjälpa er. Hiss finns till plan 2.

Det finns även en handikappanpassad toalett i närheten av arkivförbundets lokal.

Kalmar läns Arkivförbund
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie

Box 705
572 28 OSKARSHAMN

Besöksadress: Oskarshamns Kulturhus, Hantverksgatan 18-20

Telefon: 0491-880 32

E-post: klaf@oskarshamn.se, karin.lokrantz@oskarshamn.se

Hemsida: http://www.arkivkalmarlan.nu