Kontakta KLAF

Information till våra besökare med anledning av nya regler för tillgänglighet

För besök, gå in via Oskarshamns kulturhus, en våning ner. Det finns också en informationsdisk i Oskarshamns Kulturhus som kan hjälpa er. Hiss finns till plan 2.

Det finns även en handikappanpassad toalett i närheten av arkivförbundets lokal.

Kalmar läns Arkivförbund
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie

Box 705
572 28 OSKARSHAMN

Besöksadress: Oskarshamns Kulturhus, Hantverksgatan 18-20

Telefon: 010 – 35 61 038

E-post: klaf@oskarshamn.se, karin.lokrantz@oskarshamn.se

Hemsida: http://www.arkivkalmarlan.nu