Vad är arkiv?

Det är skillnad på enskilda och allmänna arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv; enskilda och allmänna arkiv. De enskilda arkiven kan vara föreningar, företag, by- och gårdsarkiv m.fl. medan de statliga och kommunala arkiven styrs av Offentlighetsprincipen där huvudregeln säger att de allmänna arkiven är offentliga (som uppstår hos offenliga myndigheter).

Offentlighetsprincipen

 

 

Vad tänker du på när du hör ordet arkiv?

Kanske tänker du på arkivkartonger och böcker som står i långa rader på hyllor? Så kan ett arkiv se ut, men det kan lika gärna vara en hårddisk i en dator, en samling CD-skivor eller ett elektroniskt arkiv för långtidsförvaring.

archiving-goes-digital-450x293

 

 

 

 

 

 

Vad är ett arkiv?

Arkiv kan vara:
– ett bestånd av handlingar
– en institution för förvaring och vård av arkivhandlingar
– en lokal för förvaring av arkivhandlingar

imagesCAXD33NY_olika medier

 

 

 

 

Att lämna in och använda sig av arkivhandlingar

Om Ni lämnar in arkivhandlingar till en arkivinstitution innebär det:

– att arkivhandlingarna ordnas och förtecknas så att det går att hitta dem
– att handlingarna får en säker förvaring mot fukt, stöld, brand och annan förstörelse
– att föreningen fortfarande äger handlingarna om inget annat beslutats eller om föreningen upphört
– att handlingarna inte kan lämnas ut till forskning om ägaren lämnat det som villkor
– att styrelse och arkivpersonal har tystnadsplikt
– att den aktiva föreningen när som helst har tillgång till sina handlingar
– att kostnaden oftast består i en medlemsavgift och ibland även en avgift per hyllmeter.

arkiv2_handlingar i hög

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på vid hantering av arkivmaterial

– att arkivhandlingarna är originalhandlingar och därför unika
– att en del av materialet är gammalt och skört och därför ömtåligt, handskas varsamt med materialet!
– om det finns vid arkivinstitutionen – använd vita bomullshandskar till äldre handlingar
– i de flesta fall är handlingarna öppna för forskning – om du är osäker på vad som gäller, kontakta arkivinstitutionen och fråga innan besök
– det är ofta tidskrävande att söka efter uppgifter i ett arkiv – se till att du har gott om tid

IMG_0722

 

 

 

 

 

 

Foto: Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Johan Teiffel