Taxa för försäljning av konsulttjänst

Gäller från och med 1 juli 2023

Antagen av styrelsen 2023-05-31

KLAF kan i viss mån ta konsultuppdrag efter överenskommelse.
För enskilda arkiv som är medlemmar i KLAF tillkommer ingen extra kostnad
för konsultation upp till 6 timmar per år. Efter dessa 6 timmar finns en fastställd kostnad för medlemmar plus reseersättning.
Taxa per timma för medlemmar fastställs till 450 kronor.

För konsultuppdrag som sträcker sig mer än 5 dagar, krävs beslut av ordförande.

För icke medlemmar tas beslut om taxa av styrelsen i varje enskilt fall.