Taxa för försäljning av konsulttjänst

Gäller från och med 1 juli 2020

För medlemmar tillkommer ingen extra kostnad för konsultation upp till 8 timmar per år. Efter dessa 8 timmar är fastställd kostnad för medlemmar 405 kr/timme plus reseersättning.

För försäljning mer än 5 dagar krävs beslut av ordförande.

För icke medlemmar tas beslut om taxa av styrelsen i varje enskilt fall.