Arkivväsendet i Sverige

Verksamhet som rör arkiv kallas för arkivväsende och finns överallt i vårt samhälle. Du hittar arkiv hos statliga myndigheter som polis, domstol, regering och riksdag samt alla statliga verk som tex Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. Dessa statliga arkiv kallas för allmänna eller offentliga arkiv. De statliga myndigheterna och verken är enligt lag skyldiga att ta hand om, bevara och vårda sina arkiv.

Även företag, föreningar och organisationer har arkiv att ta hand om. Denna typ av arkiv kallas enskilda arkiv. De enskilda arkiven är inte enligt lag skyldiga att ta hand om och vårda sina arkiv, även om det naturligtvis är önskvärt och värdefullt att de gör det.

Ansvar och fördelning  av arkivväsendet i Sverige

Statligt: Riksarkivet (RA) ansvarar för de statliga myndigheternas arkiv tillsammans med de 7 landsarkiven som finns i Serige. Landsarkiven är sen några år tillbaka en del av Riksarkivet. Riksarkivet har även enskilda arkiv.

Kommuner, landsting och regioner: Sveriges kommuner och landsting/regioner ansvarar för stora delar av samhällsservicen i den egna kommunen/regionen.

Regionala arkivorganisationer: i varje län finns ett stort antal enskilda arkivinstitutioner.

Övriga organisationer och föreningar: på regional och lokal nivå.

13555-featured[1]