Information om KLAF:s behandling av personuppgifter (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som styr hantering och lagring av personuppgifter. Förordningen gäller alla EU länder och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Den syftar till att ge personer ett starkare skydd och respekt för den egna integriteten.

Här är några exempel på vilka rättigheter och regler som GDPR innebär:

  •  rätt till åtkomst till de egna personuppgifter
  •  rätt att få sina personuppgifter borttagna från hanteringar och register om personen så önskar
  •  ökade krav på klargörande för hur och varför personuppgifter lagras och hanteras
  •  krav på att personuppgifter inte lagras längre tid än nödvändigt

Kalmar läns Arkivförbund vill med denna information förtydliga hur och i vilket syfte vi lagrar och hanterar våra medlemmars personuppgifter.

 

Kalmar läns Arkivförbund hanterar och lagrar personuppgifter*:

  •  Medlemsregister (Visma)
  •  Fakturering av medlemsavgift (Visma)
  •  Kontaktuppgifter på arkivförbundets hemsida
  •  E-postlistor (t ex anmälan till kurser, studieresor m.m.)

Kalmar läns Arkivförbund åtar sig att hålla sina medlemmars personuppgifter uppdaterade.

*Personuppgifter som Kalmar läns Arkivförbund hanterar och lagrar:
• namn• adress • e-postadress• telefonnummer

 

För mer information om hur KLAF behandlar personuppgifter, kontakta arkivförbundet klaf@oskarshamn.se

För mer information om GDPR, gå in på datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se