Välkommen att arrangera Arkivens dag 2022!

Till arrangörer av Arkivens dag i Kalmar län 2022
Arkivens dag firas den 12 november 2022 och årets tema är ”Myter och mysterier”.

Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer och lokalhistoriska sällskap, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet. Det enda kravet vi har är att arrangemanget ska vara gratis för besökarna.

Mer information om Arkivens dag och dess organisation hittar du på den nationella hemsidan: http://www.arkivensdag.nu

Hör av er till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson
Kontaktuppgifter: telefon:0491-880 32
E-post: klaf@oskarshamn.se eller karin.lokrantz@oskarshamn.se

Arkivens dag logga