KLAF utbildningar

Utbildningar inom Utvecklingsprojektet för enskilda arkiv i Kalmar län 2021-2023

Projektägare
Kalmar läns Arkivförbund
Styrgrupp med representanter från Emmabodabygdens Arkivförening, Kalmar Folkrörelsearkiv, KLAF och Kalmar läns Hembygdsförbund.

På grund av pandemi blev projektet något uppskjutet tidsmässigt.

Syfte
Syftet med projektet är att engagera och entusiasmera personal i utvecklingsarbete, att öka förståelsen för arkiv och dess verksamhet hos politiker och arkivens styrelser samt att synliggöra de enskilda arkiven för allmänheten.

Målgrupp
Målgrupp är främst anställda inom enskilda arkiv och arkivens styrelser/förtroendevalda men vi riktar oss också till allmänhet och politiker.

Aktivitetsplan 2020-2023
Arbeta målinriktat med föreningarnas styrelser med föreläsningar och gruppövningar.

2021
Under våren och hösten 2021 erbjöd arkivförbundet två utbildningar

  • Marknadsföring – utbildning/workshop för anställda och styrelser och förtroendevalda. Digital kurs.
  • Filmprojekt – (manus och redigering) utbildning/workshop för anställda och styrelser och förtroendevalda. Det handlar om att lära sig spela in och redigera kortare filmer för te x Facebook. Fysisk kurs med max 6 deltagare.

2022
Styrelseutbildning
Kursstart

Måndagen den 9 april 2022 var det dags för första träffen för KLAF:s utbildning i styrelseutveckling. Kursen leddes av Göran Persson och Christer Bergqvist.

Hela styrelseutbildningen består av tre tillfällen, två digitala träffar och den avslutande träffen blir fysisk.

Kursledarna
Göran Persson är aktiv i en mängd olika föreningar i Vissefjärda och är även ordförande i Emmabodabygdens Arkivförening.

Christer Bergqvist är ordförande i Kalmar Folkrörelsearkiv och vice ordförande i KLAF. Även han är aktiv i en mängd olika föreningar i Kalmar.

Innehåll första träffen
– Diskussion styrelsens arbetsklimat
– Hur man med utgångspunkt av föreningens ändamålsparagraf, stadgar, vision och mål utvecklar föreningen.

Delkurs 2
2 juni med start kl. 18.00 via Zoom.
En länk skickas ut till deltagarna några dagar innan utbildningen.

Innehåll
– Hur man gör en tidsatt aktivitetsplan och budget och hur det följs upp
– Vad är projekt? Fördelen med projekt? Hur riggar men ett projekt i verksamheten?
– Var kan man söka projektmedel?

Delkurs 3
Måndagen den 29 september på Mönsterås bibliotek
Uppdatering! Tid: 18.00-20.00

Innehåll
Inför sista träffen ges en hemuppgift – att ta fram en utvecklingsplan för den egna föreningen – genomgång på sista träffen.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor om våra utbildningar.

Kontakt projektledare Magnus Larsson
magnus.larsson@oskarshamn.se