Styrdokument

Styrdokumnet_ratt och pil

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument för Kalmar läns Arkivförbund

  • Stadgar (uppdaterad 2016-06-21)
  • Verksamhetsplan 2020-2022
    • Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2020
    • Jämställdhetsplan 2020
  • Verksamhetsberättelse 2019
  • Årsmötesprotokoll 2020

För PDF, kontakta Kalmar läns Arkivförbund, e-post: klaf@oskarshamn.se