Visual Arkiv

Fujitsu_VA_logga_blå_47px

 

Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart. Med arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv kan detta arbete både förenklas och effektiviseras. Visual Arkiv används till att skriva in arkivförteckningar och det går både att göra utskrifter och designa etiketter och självklart går det att söka efter arkivförteckningar från olika arkivinstitutioner. Med Visual Arkiv registrerar man sina arkiv på ett enkelt och överskådligt sätt och man får en arkivförteckning med historik, serier och volymer.

Kalmar läns Arkivförbund erbjuder de fyra folkrörelse- och föreningsarkiven i länet att använda arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv utan extra kostnad. Samtliga användare av Visual arkiv kan numera även själva publicera sina arkivförteckningar på nätet via Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sen år 2015 ägs Visual Arkiv av Fujitsu Sweden AB.
http://www.visualarkiv.se/

Folkrörelse- och föreningsarkiven i Kalmar län

Tre folkrörelse- och föreningsarkiv i Kalmar län använder tjänsten Visual Arkiv via Kalmar läns Arkivförbund.

– Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, Västervik
– Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar
– Emmabodabygdens Arkivförening, Vissefjärda