Inbjudan KLAF årsmöte 10 april 2019

Kalmar läns Arkivförbund bjuder in sina medlemmar till årsmöte i Oskarshamns kulturhus, Skaparverkstan den 10 april 2019 från kl. 18.00.

Göran Persson ordförande i Emmabodabygdens Arkivförening och ”Spritkung” på Kyrkeby bryggeri i Vissefjärda kommer hålla en inspirationsföreläsning med start kl. 18.30. Ungefär kl. 19.00-19.15 är det årsmötesförhandlingar och vi beräknar vara klara vid kl. 20.00.

Skicka anmälan till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, telefon: 0491-880 32, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn alternativt klaf@oskarshamn.se, senast 5 april. I samband med anmälan till årsmötet meddela om du har någon specialkost eller någon allergi vi ska ta hänsyn till när vi beställer fika.

Arkivförbundet står för resan.
Arkivförbundet bjuder på något matigare fika! 

Välkommen!
Vänliga hälsningar
Kalmar läns Arkivförbunds styrelse
2019-03-20

 

Konferens e-arkiv i enskilda sektorn, Uppsala 9 april 2019

Med bidrag från Kulturrådet påbörjade Föreningens Sveriges länsarkivarier under våren 2018 en utredning för att kartlägga de regionala länsarkivens, folkrörelsearkivens och företagsarkivens förutsättningar för och behov av e-arkiv.

Denna utredning bjuder nu in till en konferens i Uppsala den 9 april. Konferensen inriktar sig på att hitta långsiktligt fungerande organisations- och finansieringsmodeller. Den regionala kultursamverkansmodellen (som många av Sveriges länsarkiv befinner sig i) grundar sig även den på en i huvudsak regional beslutsprocess för att få medel.

För att en e-arkivfunktion ska fungera behövs samarbete mellan länsarkiven och eventuellt en ny gemensam organisation som är specialiserad på digitala arkivhandlingar.

Under konferensen kommer projektledarna att presentera sin kartläggning av länsarkivens förutsättningar och den enskilda arkivsektorns arkiveringsbehov. De kommer också att förslag på olika e-arkivlösningar med uppskattningar av vilka organisatoriska och finasiella krav som ställs.

Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie kommer medverka på denna konferens.

KLAF styrelsemöte 20 mars 2019

Kalmar läns Arkivförbund har sitt styrelsemöte den 20 mars i Oskarshamns kulturhus.

Stort fokus denna gång ligger på planering av arkivförbundets årsmöte den 10 april, samt genomgång av diverse förslag till olika styrdokument. Styrelsen kommer även att gå igenom ärenden som arbete med den arkivbroschyr som planeras att ges ut i samarbete med de enskilda arkiven i Kalmar län . Vi kommer också gå igenom ansökan om bidrag vi har skickat till Kulturrådet som är kopplad till ett framtida 3-årigt projekt där vi vill engagera och entusisasmera personal och styrelser vid de enskilda arkivinstitutinerna i Kalmar län.

 

Träff regionala kontaktpersoner för Arkivens dag 12 mars 2019

Nästan 20 personer från hela Sverige träffades på Riksarkivet när Arkivens dags regionala kontaktpersoner hade sin träff. Efter att ha utvärderat 2018 års Arkivens dag, som hade över 22 000 besökare över hela Sverige (när det mesta av statistiken hade kommit in) var det dags att diskutera framtida teman för Arkivens dag.

Detta år gäller temat för hela Norden ”Gömt eller glömt?” och det är ett tema som kan sträcka sig hur långt som helst. Nedan kommer exempel på vad arkiven och föreningarna kan arbeta kring (i urval ska tilläggas). Temat fungerar mer som en riktlinje, något att förhålla sig till men är som det brukar vara frivilligt.

GÖMT ELLER GLÖMT?

Hemlig skrift

 • Glömda och gömda stigar (i kommunen)
 • Mentalsjukhus
 • Fängelser
 • Bortglömt arkiv
 • Övergivna hus
 • Vad händer utan det kollektiva minnet?
 • Trollens anatomi
 • En bortglömd historia
 • HBTQ-historia
 • Funktionsvariationer
 • Gömda symbolspråk (kommunikation)
 • Lyfta fram vad arkivet tror att det har men som ingen vet om
 • Frimärksspråk kontra Smileys
 • Gömda budskap
 • Osynligt bläck/hemlig skrift – barnverkstad?
 • ”Nu vänder vi blad” (Politiska partier)
 • Byggbrev- och meddelanden som hittas under renovering av ett hus
 • Lönnfack i möbler
 • Okända mödrar och fäder, förseglade konvolut
 • ”Bränn alla  mina brev” (Rätten att bli glömd)
 • Arkivariens favoritarkiv/”om arkivarien själv får bestämma”
 • Släktforskarföreningar (glömda personer)
 • Bortglömda yrken
 • Bortglömda husmoderstips (hemliga recept)
 • Jämförande idrottsresultat mellan tidningarna och arkiven
 • Vad är det värsta du glömt?
 • ”Öppnas efter min död”
 • Låsta skrin i arkivet
 • Identifiera personer på fotografier
 • Förträngda minnen
 • Glöm och gå vidare/Gå bakåt och kom ihåg
 • Spion och dektektiv – barnverksamhet
 • Djur i arkiven