KLAF Nyhetsbrev ute nu!


Idag den 26 november kom arkivförbundets andra nyhetsbrev ut för 2018.

I detta nyhetsbrev finns åtta kortare och längre artiklar om arkivförbundets egna verksamhet samt information om vad som händer i arkivsverige i ett större perspektiv

Du kan bland annat läsa om de två inspirationsdagar i november (28-29) november då vi uppmärksammar arkiven; både nationellt och regionalt. Vid Kalmar läns museum (28/12) kommer Riksarkivet bland annat och berätta om ”400 år av arkiv”och presentera årets släktforskarbok. Den regionala delen av programmet representeras av bland annat av Christer Bergqvist och Roger Kaliff som ska berätta om hur man marknadsför arkiven genom amatörforskning. På Västerviks museum (29/12) kommer Riksarkivet ha samma program som i Kalmar. För den regionala delen av programmet i Västervik kommer Västerviks museums museiechef Olof Nimhed att berätta om ”Vår nytta av arkiv”. Gunilla Gustafsson kommer berätta om det gamla Vimmerby. Gunilla kommer från Stadsmuseet Näktergalen.

I nyhetsbrevet berättar vi också om arkivförbundets populära studieresa till Stockholm, du kan läsa om Arkivens dags arrangemanget med temat Fest och glädje (i arkiven), en mer utförlig rapport om arrangemanget kommer vi lägga upp på KLAF:s hemsida.

Detta och mycket, mycket mer kan du läsa om i detta nyhetsbrev!

TREVLIG LÄSNING!

PDF: KLAF nyhetsbrev 2018_2