Minneskakor – film om ett ägarlöst arkivs öde

Kalmar läns Arkivförbund arbetar vidare för att hitta lösningar och strategier som redan idag (”igår”) gör att man kan bevara arkivmaterial från ägarlösa arkiv – föreningar och företag som har lagts ner. Vad händer när ingen tar hand om eller sparar materialet?  Protokoll, verksamhetsberättelser, programverksamhet – sammantaget tidsdokument och kulturarv – vi tar åter kontakt med länets kommuner och andra regionala instanser för att rädda så mycket som går.

Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde

Vi har gjort en film!  ”Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde”

Filmen visar på ett konkret och lätillgängligtt sätt vad som kan hända och håller på att hända denna form av kulturarv. Filmen visar på vad vi på Kalmar läns Arkivförbund har erfar om den svårlösta situation som råder för ägarlösa arkiv i dagsläget. Ägarlösa arkiv är handlingar, dokument, arkiv från – nedlagda föreningar och förtag. Vi har fått och får återkommande förfrågningar och nödrop från personer kring detta.

Regionalt uppdrag för enskilda arkiv

Kalmar läns arkivförbund har uppdrag från Region Kalmar län när det gäller arkivverksamhet och framför allt när det gäller enskilda arkiv (till skillnad från offentliga, ex kommunernas arkiv för allmänna och andra handlingar).
Däremot har vi inget eget fysiskt arkiv. Förra året tog vi fram en förstudie kring att bygga ett länsarkiv med depå 230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web.
4 kommuner inkom med förslag till lösningar och ritningar. Dock är det nu ett allmänt tufft ekonomiskt läge, vilket gör att det kommer att ta många år innan det finns ett länsarkiv med depå.

Mellanlagring för att bevara

Hur ska man bevara istället för att slänga eller bränna? Vi vänder oss till länets kommuner och andra regionala instanser för att söka efter lösningar på ett slags mellanlager för att kunna rädda, bevara och förvara lokalhistoria och kulturarv från den egna kommunen och regionen. Målet är fortfarande ett slutförvar som är tillgängligt för intresserade, forskare, studenter, konstnärer och andra kreatörer.
Har du synpunkter? Idéer? Ta kontakt med oss via klaf@oskarshamn.se

Nyhetsbrev från Kalmar läns Arkivförbund

Länk

Nu har vi skickat ut ett nyhetsbrev till medlemmar och andra som är intresserade av Kalmar läns Arkivförbunds verksamhet och aktiviteter. På samma gång som det blir en uppdatering för andra, så blir det en nyttig tankeställare för oss att vi lyckats genomföra och planera en hel del trots att vi inte är full personalstyrka. Vi hoppas att vi alla är på plats efter sommaren!

Nyhetsbrevet innehåller detta:

 • Vår ordförande Lis Lyrbo spånar kring projekt utveckling av enskilda arkiv och spanar inför framtiden
 • Presentation av styrelsen för år 2023
 • Förstudien ett länsarkiv med depå för Kalmar län
 • Om gömda och glömda arkiv
 • Marknadsföring
 • Arkivens Dag
 • Reflektioner och spaning av Christer Bergqvist

Hela nyhetsbrevet: Kalmar läns Arkivförbunds nyhetsbrev 2023 1

Länsarkiv med depå för Kalmar län – en bit på väg

Länk

Framsida och innehållsförteckning till förstudie om länsarkiv med depå Kalmar länKalmar läns Arkivförbunds högst prioriterade utvecklingsmål är – ett länsarkiv med depå för Kalmar län. Behovet är akut. Vi får återkommande larm om att arkivmaterial från herrelösa arkiv från nedlagda föreningar och företag behöver räddas för att hamna bland brännbart på soptippen/återvinningscentralen.

Per Lundin, Blekingearkivet, har genomfört en förstudie åt oss på KLAF. Det finns en kravspecifikation för det fortsatta arbetet och seriösa underlag som presenterar lokaler, logistik och intresse av att stå som värdkommun från fyra av länets kommuner.  Det är Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Mörbylånga.

 

Länk till förstudien i sin helhet:  230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web

Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete!

// Pia

KLAF Nätverksträff 14 september 2022

I morgon onsdag 14/9 bjuder KLAF sina medlemmar på en första nätverksträff sen 2019. Vi bjuder såklart även på fika och lunch under dagen.

Vi träffas på Oskarshamns Folkhögskola kl. 9 och fortsätter till kl. 15.

 • 9.00 VÄLKOMMEN
 • 9.15 FIKA OCH PRAT
 • 9.30 Barn och arkiv i samarbete med Kalmar läns museum – tankar och metoder med Kalmar läns museum Linda Liljeberg och Lars Larsson
 • 11.30 LUNCH
 • 12.15 Diskussion ”Hur är läget?” Före och efter pandemin. Innan diskussionen – ta med några punkter om vad som är bra och vad som kan bli bättre hos ert arkiv/er förening och stöd från KLAF
 • 13.30 Förstudie Länsarkivdepå Kalmar län med Projektledare Per Lundin
 • 14.00 Marknadsföring – syns vi så finns vi!
 • 14.15 FIKAPAUS
 • 14.30 Projekt och prioriteringar med Projektledare Magnus Larsson (via Zoom)
 • 15.00 TACK FÖR IDAG!

 

Varmt välkommen till Oskarshamns Folkhögskola!

Förstudie länsarkivdepå Kalmar län

KLAF arbetar för att det senast år 2026 ska finns tillgång till en länsarkivdepå i Kalmar län som kan ta emot arkivmaterial från lokala och regionala föreningar, företag och andra enskilda arkiv.

En förstudie med start hösten 2022 ska undersöka behov, förutsättningar och kriterier för en länsövergripande och samordnad lösning för arkiv- och forskningsmaterial från föreningar och nedlagda företag inom Kalmar län som idag inte har tillgång till någon arkivinstitution.

En länsarkivdepå ska bidra till att värdefullt arkivmaterial från länet inte går förlorat. Syftet är att detta istället bevaras säkert och tillgängligt i en länsarkivdepå. Länsarkivdepån ska inte ta över de enskilda arkiven i länet utan vara ett komplement där förenings- och folkrörelsearkiven inte räcker till.