Minneskakor – film om ett ägarlöst arkivs öde

Kalmar läns Arkivförbund arbetar vidare för att hitta lösningar och strategier som redan idag (”igår”) gör att man kan bevara arkivmaterial från ägarlösa arkiv – föreningar och företag som har lagts ner. Vad händer när ingen tar hand om eller sparar materialet?  Protokoll, verksamhetsberättelser, programverksamhet – sammantaget tidsdokument och kulturarv – vi tar åter kontakt med länets kommuner och andra regionala instanser för att rädda så mycket som går.

Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde

Vi har gjort en film!  ”Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde”

Filmen visar på ett konkret och lätillgängligtt sätt vad som kan hända och håller på att hända denna form av kulturarv. Filmen visar på vad vi på Kalmar läns Arkivförbund har erfar om den svårlösta situation som råder för ägarlösa arkiv i dagsläget. Ägarlösa arkiv är handlingar, dokument, arkiv från – nedlagda föreningar och förtag. Vi har fått och får återkommande förfrågningar och nödrop från personer kring detta.

Regionalt uppdrag för enskilda arkiv

Kalmar läns arkivförbund har uppdrag från Region Kalmar län när det gäller arkivverksamhet och framför allt när det gäller enskilda arkiv (till skillnad från offentliga, ex kommunernas arkiv för allmänna och andra handlingar).
Däremot har vi inget eget fysiskt arkiv. Förra året tog vi fram en förstudie kring att bygga ett länsarkiv med depå 230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web.
4 kommuner inkom med förslag till lösningar och ritningar. Dock är det nu ett allmänt tufft ekonomiskt läge, vilket gör att det kommer att ta många år innan det finns ett länsarkiv med depå.

Mellanlagring för att bevara

Hur ska man bevara istället för att slänga eller bränna? Vi vänder oss till länets kommuner och andra regionala instanser för att söka efter lösningar på ett slags mellanlager för att kunna rädda, bevara och förvara lokalhistoria och kulturarv från den egna kommunen och regionen. Målet är fortfarande ett slutförvar som är tillgängligt för intresserade, forskare, studenter, konstnärer och andra kreatörer.
Har du synpunkter? Idéer? Ta kontakt med oss via klaf@oskarshamn.se

Välkommen på årsmöte 17 april 17.45 – mat, mingel, möte

Kalmar läns Arkivförbund hälsar alla medlemmar och andra arkivintresserade välkomna till Hotell Post, Oskarshamn den 17 april.

Buffé och mingel

Vi börjar klockan 17.45 med att bjuda på buffé och mingel i matsalen på Hotell Post. Anmäl dig senast 11 april till klaf@oskarshamn.se – kom ihåg att meddela om du har allergi eller behov av specialkost.

Designarkivet

Bettina Pehrsson kommer att berätta för oss om Designarkivets verksamhet, projekt och utställningar.

Länsarkiv med depå och mellanlager

Vi har gjort en förstudie ( 230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web ) som tog fram kriterier och sonderade intresset för ett länsarkiv med depå. Hur går det? Går det? Vad ska vi göra och vad kan vi göra nu för att rädda ägarlösa arkiv från nedlagda föreningar och företag? Vilka alternativ och strategier kan vi arbeta för tillsammans med kommuner och Region Kalmar län? Mellanlager? Ekonomiska förutsättningar? Vilja? Kunskap? På mötet får du en lägesrapport.

Remissvar Kulturplan 2025-2028 för Region Kalmar län

Region Kalmar län har processat fram en remissversion av Kulturplan 2025-2028 för regionen. Vad tycker Kalmar läns Arkivförbund om den och det som står om arkiv?
Vi berättar på årsmötet! Då ska vi också ta beslut om vårt remissvar. Du hittar hela Kulturplan 2025-2028 via denna länk https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kultur/kulturplan-for-kalmar-lan/# 

2024!

Det har redan gått 7 veckor av år 2024! Jodå, Kalmar läns Arkivförbunds verksamhet har pågått även att det inte synts här.

Remissversion av Region Kalmar läns Kulturplan 2025-2028

Region Kalmar län har skickat ut en remissversion av Kulturplan 2025-2028. När det gäller vår verksamhet upptäcker vi att vårt viktigaste mål saknas:
fortsatt arbete för att bevara lokalhistoria och arkivmaterial från ägarlösa arkiv från nedlagda föreningar och företag. Ett arbete som behövs göras tillsammans med regionen och kommunerna. Kalmar läns Arkivförbund fick projektmedel från Region Kalmar län till en förstudie kring ett länsarkiv med depå. Man kan tycka att det utifrån det är särskilt anmärkningsvärt att vårt mål och arbete saknas i remissversionen. Våra medlemmar kommer att få ta del av vår sammanfattning av remissversionen. På årsmötet 17 april kommer KLAF att fatta beslut om vårt remissvar. Det är också viktigt att varje enskild förening gör sina remissvar direkt till Region Kalmar län.

Ny medarbetare med fokus samordning och bevarande av ägarlösa arkiv

Vi har annonserat efter en samordnare för att under en projektperiod arbeta vidare med vårt viktiga mål att organisera för bevarande av ägarlösa arkiv. Det var ett oväntat stort antal ansökningar och många med lämplig kompetens. När urval och anställningsförfarande är klart kommer vi att presentera vår medarbetare här.

God Jul och Gott Nytt år – vi syns igen 8 januari

Bild

Nu tar vi på Kalmar läns Arkivförbund ett helguppehåll. Vi kommer tillbaka i tjänst
den 8 januari 2024.

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år:

Nu önskar styrelse och personal er alla härliga helger!

foto på styrelse och personal i KLAF

 

Om digitisering och digitalisering – tips på en bra översikt och fördjupning

I våras kunde KLAF bjuda in till en föreläsning via Zoom kring digitisering och digitalisering som hölls av Riksarkivet. Digitisering är processen att omvandla fysisk data till digital data. Inom arkivområdet är det digitisering när vi skannar arkivmaterial som finns som papper eller foton. När vi pratar om ”att digitalisera” menar vi egentligen att vi genom digitiseringen påbörjat en utveckling som är möjlig genom att arkivmaterialet finns i ett digitalt format som pdf, mp3/4, jpg, tiff och liknande.

(är det någon mer än jag som nu börjar tänka på Povel Ramels ”Jag diggar dig, jag diggar dig… ;-P )

Innehåll i Summanen. Kulturarvets digitalisering

Innehåll i Summanen. Kulturarvets digitalisering

Nu finns det en bra sammanställning och översikt samlat i en bok när det gäller att lära sig mer och förstå vad det innebär med både digitisering och digitalisering av kulturarv.
I Svenska Arkivförbundet senaste nyhetsbrev står det om  Henrik Summanens bok om ”Kulturarvets digitalisering”. Den finns att ladda ner här: Kulturarvets digitalisering PDF 

Så här beskriver författaren bokens innehåll: ”I min bok ”Kulturarvets digitalisering” beskriver jag vilka vägar framåt som finns för Sveriges arkiv, bibliotek och museer för att fungera i ett samhälle där användarna är huvudsakligen digitala. Nyckeln är förståelse för vad det digitala i grunden handlar om och på vilka sätt det omförhandlar institutionernas traditionella möten med användaren”

Rekommenderas!

// Pia

25 års-jubileum! Arkivens Dag 2023 Färg och form

Länk

Roll up om Arkivens Dag i Kalmar länNu är det veckor kvar till 2023 års Arkivens Dag med tema Färg och form. Det är dessutom 25 år sedan det första Arkivens Dag gick av stapeln. Var du och din förening med då? Hur såg arrangemang och program ut då? Vad var så bra att ni fortsätter med liknande koncept och innehåll?

Årets tema är färg och form

Runsten, Pinnarp, Grönhult,
Svartbäcksmåla, Långelycke, Bullebo, Silverdalen, Skärlöv, Kopparfly, Lerkaka, Ljusås, Korsvägen och alla andra orter med namn kring färg och form –  vad finns det för historier kring ortsnamnen i arkiven? Finns det  textilier, fästmansgåvor, möbler, verktyg som är karaktäristiska för byarna i trakten? Har arkivet exempel på handstilar och skrivsätt genom åren? Vilka konstnärer och hantverkare med lokal anknytning har ni bilder och texter från?

KLAF har tagit fram en roll up som kan användas inför Arkivens Dag. Tanken är att den ska kunna användas som reklam på platser utanför själva arkivet. Kontakta oss om du och din förening vill använda en av dem (först till kvarn..)

Följ vilka arkiv som deltar på Arkivens dag med aktiviteter och program på www.arkivensdag.nu 

 

// Pia

 

Nyhetsbrev från Kalmar läns Arkivförbund

Länk

Nu har vi skickat ut ett nyhetsbrev till medlemmar och andra som är intresserade av Kalmar läns Arkivförbunds verksamhet och aktiviteter. På samma gång som det blir en uppdatering för andra, så blir det en nyttig tankeställare för oss att vi lyckats genomföra och planera en hel del trots att vi inte är full personalstyrka. Vi hoppas att vi alla är på plats efter sommaren!

Nyhetsbrevet innehåller detta:

  • Vår ordförande Lis Lyrbo spånar kring projekt utveckling av enskilda arkiv och spanar inför framtiden
  • Presentation av styrelsen för år 2023
  • Förstudien ett länsarkiv med depå för Kalmar län
  • Om gömda och glömda arkiv
  • Marknadsföring
  • Arkivens Dag
  • Reflektioner och spaning av Christer Bergqvist

Hela nyhetsbrevet: Kalmar läns Arkivförbunds nyhetsbrev 2023 1

Länsarkiv med depå för Kalmar län – en bit på väg

Länk

Framsida och innehållsförteckning till förstudie om länsarkiv med depå Kalmar länKalmar läns Arkivförbunds högst prioriterade utvecklingsmål är – ett länsarkiv med depå för Kalmar län. Behovet är akut. Vi får återkommande larm om att arkivmaterial från herrelösa arkiv från nedlagda föreningar och företag behöver räddas för att hamna bland brännbart på soptippen/återvinningscentralen.

Per Lundin, Blekingearkivet, har genomfört en förstudie åt oss på KLAF. Det finns en kravspecifikation för det fortsatta arbetet och seriösa underlag som presenterar lokaler, logistik och intresse av att stå som värdkommun från fyra av länets kommuner.  Det är Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Mörbylånga.

 

Länk till förstudien i sin helhet:  230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web

Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete!

// Pia

Årsmötet 19 april 2023

Styrelse och tjänstepersoner KLAF 2023

KLAF styrelse och tjanstepersoner 2023

Vårt årsmöte var i år i mitt i länet i Oskarshamn. Vi var ett 20-tal personer som började med att äta en buffé tillsammans. Vi hade även bjudit in representanter från de kommuner som skickat in underlag för att vara värdkommun för vårt framtida länsarkiv med depå i Kalmar län. Det blev ett bra tillfälle för samtal, tips, utbyte av erfarenheter och funderingar. Gott var det också!

Förstudie länsarkiv med depå i Kalmar län

Vi inledde årsmötet med att Per Lundin, chef för Blekingearkivet, presenterade sitt arbete med förstudien för ett länsarkiv med depå i Kalmar län. En kravspecifikation togs fram som grund. Därefter kontaktades länets 12 kommuner med en förfrågan om intresse och förutsättningar för att stå som värdkommun för ett länsarkiv med depå.

Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Mörbylånga kommuner svarade med gedigna underlag. Per Lundin presenterade en sammanfattning av alla kommuners förslag. Representanter för Emmaboda, Hultsfred och Högsby deltog på plats och kortfattad information om sina tankar och planer. (vi kommer att skriva mer om förstudien i ett senare inlägg)

KLAF:s styrelse för år 2023

Lis Lyrbo omvaldes som ordförande. Till ledamöter valdes Thorbjörn Svahn, Monica Klingberg, Therese Andersson, Per Nygren, Ingemar Söderlund. Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta övriga ledamöter.

Till valberedning valdes Malin Kullberg, Nicke Grozdanovski och Mikaela Larsson.

Tidigare vice ordförande Christer Bergqvist har avgått under året. Vi tackar honom för alla hans år inom styrelsen och övriga goda insatser för KLAF.

 

 

 

 

Arkivens dag 2022 – Myter och mysterier

Länk

Första Arkivens Dag – efter pandemi och restriktioner – äntligen! 439 besökare sammanlagt tog del av 10 arrangemang på 8 olika orter i länet.

Vi ser att flera arkiv har valt att ha samarrangemang med andra föreningar inom närliggande områden. Släktforskarföreningar, hembygdsföreningar, bibliotek, lokala historiker och andra med mycket kunskaper har bjudit på föreläsningar och visat upp sina verksamheter.

Nybro kommunarkiv förlängde Arkivens dag under 2 veckor med en utställning på Nybro bibliotek om arkivet med en utställning i form av blädderblad. Designarkivet i Nybro hade 3 guidade visningar. Emmabodabygdens Arkivförening hade bland annat föreläsning av Per Melin om riddarborgen på Rostockaholme. I Västervik samarbetade Visarkivet, Västerviks museum, släktforskarförening och Psykiatriska museet har öppet i sina lokaler. Kalmar Folkrörelsearkiv hade flera föreläsningar och utställningar. På Torsås bibliotek fanns släktforskarföreningen och deras Arkivens dag sågs även på Smålandsnytt https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/myter-och-mysterier-pa-arkivens-dag .

Det är för tillfället Pia Malmberg-Kronvall som skriver här fram tills dess att länsarkivarie Karin Lokrantz-Nilsson är tillbaka i tjänst.