Minneskakor – film om ett ägarlöst arkivs öde

Kalmar läns Arkivförbund arbetar vidare för att hitta lösningar och strategier som redan idag (”igår”) gör att man kan bevara arkivmaterial från ägarlösa arkiv – föreningar och företag som har lagts ner. Vad händer när ingen tar hand om eller sparar materialet?  Protokoll, verksamhetsberättelser, programverksamhet – sammantaget tidsdokument och kulturarv – vi tar åter kontakt med länets kommuner och andra regionala instanser för att rädda så mycket som går.

Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde

Vi har gjort en film!  ”Minneskakor – ett ägarlöst arkivs öde”

Filmen visar på ett konkret och lätillgängligtt sätt vad som kan hända och håller på att hända denna form av kulturarv. Filmen visar på vad vi på Kalmar läns Arkivförbund har erfar om den svårlösta situation som råder för ägarlösa arkiv i dagsläget. Ägarlösa arkiv är handlingar, dokument, arkiv från – nedlagda föreningar och förtag. Vi har fått och får återkommande förfrågningar och nödrop från personer kring detta.

Regionalt uppdrag för enskilda arkiv

Kalmar läns arkivförbund har uppdrag från Region Kalmar län när det gäller arkivverksamhet och framför allt när det gäller enskilda arkiv (till skillnad från offentliga, ex kommunernas arkiv för allmänna och andra handlingar).
Däremot har vi inget eget fysiskt arkiv. Förra året tog vi fram en förstudie kring att bygga ett länsarkiv med depå 230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web.
4 kommuner inkom med förslag till lösningar och ritningar. Dock är det nu ett allmänt tufft ekonomiskt läge, vilket gör att det kommer att ta många år innan det finns ett länsarkiv med depå.

Mellanlagring för att bevara

Hur ska man bevara istället för att slänga eller bränna? Vi vänder oss till länets kommuner och andra regionala instanser för att söka efter lösningar på ett slags mellanlager för att kunna rädda, bevara och förvara lokalhistoria och kulturarv från den egna kommunen och regionen. Målet är fortfarande ett slutförvar som är tillgängligt för intresserade, forskare, studenter, konstnärer och andra kreatörer.
Har du synpunkter? Idéer? Ta kontakt med oss via klaf@oskarshamn.se