Förstudie länsarkivdepå Kalmar län

KLAF arbetar för att det senast år 2026 ska finns tillgång till en länsarkivdepå i Kalmar län som kan ta emot arkivmaterial från lokala och regionala föreningar, företag och andra enskilda arkiv.

En förstudie med start hösten 2022 ska undersöka behov, förutsättningar och kriterier för en länsövergripande och samordnad lösning för arkiv- och forskningsmaterial från föreningar och nedlagda företag inom Kalmar län som idag inte har tillgång till någon arkivinstitution.

En länsarkivdepå ska bidra till att värdefullt arkivmaterial från länet inte går förlorat. Syftet är att detta istället bevaras säkert och tillgängligt i en länsarkivdepå. Länsarkivdepån ska inte ta över de enskilda arkiven i länet utan vara ett komplement där förenings- och folkrörelsearkiven inte räcker till.

KLAF:s styrelseutbildning del 2, nu avklarad

Den 2 juni 2022 var det dags för 2:a träffen av 3, med KLAF:s styrelseutbildning.

Även denna träff var via Zoom och Christer Bergqvist från Kalmar Folkrörelsearkiv och Göran Persson från Emmabodabygdens Arkivförening var kursledare. Kursen hade 7 deltagare med representanter från både föreningsarkiv, kommunarkiv och hembygdsföreningar.

Genomgång 
Vision – vad är en vision?
Långa- och kortsiktiga mål
Uppföljning av verksamheten
Tidsatt aktivitetsplan
Vad finns det för olika bidrag att söka?
Vad är ett projekt och hur arbetar man i projektform?

Deltagarna fick en hemuppgift att med den egna styrelsen, skissa på en vision med mål och tidsatt aktivitetsplan. Utgå från er förenings ärendeparagraf (som finns i föreningsstadgarna).

Redovisning 29 september 2022, fysiskt möte i Mönsterås. Exakt tid (med det blir kvällstid) och plats kommer senare.

 

KLAF styrelsemöte 1 juni 2022

Klockan 18.00 hade KLAF sitt styrelsemöte via Zoom.

På dagordningen:

– Beslut om firmatecknare
– Uppdatering av ”Taxa för konsulttjänst”
– Inköp av digital utrustning

Prioriterade områden
VP 2022-2023
a) Utveckling av enskilda arkiv i Kalmar län
b) Länsarkivdepå Kalmar län
c) Barn och unga och arkiv – information
d) Marknadsföring av KLAF och arkiv i Kalmar län

Diskussion; akut insats för ”herrelösa arkiv” i Kalmar län

– Styrelseutbildning KLAF
– Digital signering

– Information/rapporter
a) Verksamhetssamtal med Region Kalmar län
b) Minoritetsdag 4 maj
c) FALK-konferens KRIS, Riskanalys för arkiv 4 maj