Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2020-2022

Godkänd av KLAF:s styrelse: 2020-03-25
Antagen av KLAF:s årsmöte: 2020-04-22

Vision
Att arkiven i Kalmar län arkiverar allt bevarandematerial och är en efterfrågad kunskapskälla som är tillgänglig för alla.

För att nå visionen arbetar KLAF för:
– att länets arkivbildare lämnar in sitt bevarandematerial till arkivinstitutionerna i Kalmar län

– att arkivmaterial används i olika former av undervisning då det rör sig om grundforskning i förstahandskällor och obearbetat material

– att synliggöra, tillgänglig- och levandegöra arkiven i Kalmar län

Verksamhetsplan för 2020-2022
Prioriterade områden:
– att söka externa projektmedel från Region Kalmar län för genomförande av nytt projekt rörande utvecklingsarbete för enskilda arkiv i Kalmar län

– att verkställa utbildningar för styrelser, anställda och medlemmar i Kalmar läns Arkivförbund

– att utforma en digital plattform för de enskilda arkivens styrelser, anställda samt allmänhet

– att utreda förutsättningarna för en länsarkivdepå i Kalmar län

– att informera arkiven om minoritetsspråk och arkiv