Välkommen att arrangera Arkivens dag 2021!

Till arrangörer av Arkivens dag i Kalmar län 2021
Arkivens dag firas i år 13 november och årets tema är ”Röster i arkiven”.

Detta år blir Arkivens dag annorlunda på grund av den fortsatta pandemin i vårt samhälle. Arkivförbundets förhoppning är att Arkivens dag kommer att genomföras i Kalmar län.

Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer och lokalhistoriska sällskap, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet. Det enda kravet vi har är att arrangemanget ska vara gratis för besökarna.

Mer information om Arkivens dag och dess organisation hittar du på den nationella hemsidan: http://www.arkivensdag.nu

Hör av er till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.
Kontaktuppgifter: telefon:0491-880 32
E-post: klaf@oskarshamn.se eller karin.lokrantz@oskarshamn.se

 

Arkivens dag logga