Välkommen att arrangera Arkivens dag 2020!

Till arrangörer av Arkivens dag i Kalmar län 2020
Arkivens dag firas i år 14 november och årets tema är ”Svart på vitt”.

Detta år blir Arkivens dag annorlunda på många sätt i hela Sverige på grund av den pågående Coronapandemin men Arkivens dag kommer att genomföras i Kalmar län. det är upp till varje arrangör att bestämma om och vad man ska satsa på i år under Arkivens dag.

Kort information om möte med regionala samordnare och Riksarkivet
Den 2 juni hade de regionala samordnarna för Arkivens dag ett digitalt möte via Teams.

Många regioner planerar att ändå ha någon form av aktivitet under Arkivens dag och det finns en hel del man kan göra trots att det inte blir traditionsenligt öppet hus under Arkivens dag. En del av de regionala samordnarna planerar publicering på den egna hemsidan med både förinspelat material och livestreaming. En idé som kom upp var att man kunde öppna upp en gemensam Youtube-kanal för Arkivens dag på den nationella hemsidan www.arkivensdag.nu. Detta är än så länge bara en idé, men Riksarkivet ska undersöka om det är genomförbart. Andra samordnare planerar utomhusguidningar i offentliga miljöer och någon funderar på illustrerad teater utomhus.Ytterligare någon hade en idé om att bygga ihop en kulturhistorisk tipspromenad med s.k. geocaching. Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt utomhus. Utövarna söker skatter vars koordinater är utlagda på internet.

Som ni märker finns det en hel del idéer i övriga regioner och ni har säkert också många idéer att spinna vidare på. Hur ni väljer att göra är självklart upp till er. Det kan inte jag avgöra, men visst vore det roligt att göra någonting på Arkivens dag? Detta kan vara en chans att tänka i lite nya banor om inte annat.

Börja fundera redan nu på vad Ni vill visa upp och hör av Er till Kalmar läns Arkivförbund länsarkivarie som är regional samordnare för Arkivens dag i Kalmar län! Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer och lokalhistoriska sällskap, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet. Det enda kravet vi har är att arrangemanget ska vara gratis för besökarna.

Mer information om Arkivens dag och dess organisation hittar du på den nationella hemsidan: http://www.arkivensdag.nu

Hör av er till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.
Kontaktuppgifter: telefon:0491-880 32
E-post: klaf@oskarshamn.se eller karin.lokrantz@oskarshamn.se

 

Arkivens dag logga