Program Arkivens dag 14 november 2020

Arkivens dag tema för 2020 är ”Svart på vitt”.

Här kommer programmet för Arkivens dag i Kalmar län att ligga. Kalmar läns Arkivförbund återkommer med mer information så fort vi har någon.

Årets Arkivens dag kommer att se annorlunda ut än tidigare år, men vi försöker anpassa oss efter det rådande läget med Covid-19-pandemin. Hur arrangörerna väljer att utforma sina aktiviteter under Arkivens dag kommer se olika ut.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta länsarkivarien som även är regional samordnare för Arkivens dag i Kalmar län.

TORSÅS KOMMUN
Torsås bibliotek

Torsås bibliotek uppmärksammar Torsåsfödde kåsören Cello med föredrag av kännaren Erik Andersson. Lördagen den 14 november kl. 11.00-12.00

OBS! Föranmälan senast 13 november då det är begränsat antal platser. Föranmälan till Torsås bibliotek telefon: 0486-33370  eller till biblioteket@torsas.se

Välkommen!