Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Program Arkivens dag 14 november 2020

Arkivens dag tema för 2020 är ”Svart på vitt”.

Här kommer programmet för Arkivens dag i Kalmar län att ligga. Kalmar läns Arkivförbund återkommer med mer information så fort vi har någon.

Årets Arkivens dag kommer att se annorlunda ut än tidigare år, men vi försöker anpassa oss efter det rådande läget med Covid-19-pandemin. Hur arrangörerna väljer att utforma sina aktiviteter under Arkivens dag kommer se olika ut.

Vi återkommer med mer information under augusti månad. Har du några frågor är du välkommen att kontakta länsarkivarien som även är regional samordnare för Arkivens dag i Kalmar län.