Program Arkivens dag 13 november 2021

Arkivens dag tema för 2021 är ”Röster i arkiven”.

Här kommer programmet för Arkivens dag i Kalmar län att ligga. Kalmar läns Arkivförbund återkommer med information så fort vi har någon.

Redan förra året hade arrangemanget en del utmaningar och även i år kommer vi att få anpassa oss efter pandemin. Hur arrangörerna väljer att utforma sina aktiviteter under Arkivens dag kommer se olika ut.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta länsarkivarien som är regional samordnare för Arkivens dag i Kalmar län.

PROGRAM