Öppna arkiv

uggla_böcker_studiecirkel

Projektet Öppna arkiv är ett tillgängliggörandeprojekt som ägs av Kalmar Folkrörelsearkiv med Kalmar läns Arkivförbund som samarbetspartner.

Projektets syfte
Är att tillgänliggöra Kalmar Folkrörelsearkivs unika material för forskning och en bred allmänhet.

Mål
Medlemsorganisationer i Kalmar Folkrörelsearkiv som vill fördjupa sig i sin förenings arkivmaterial, får tillgång till ett studiematerial. Själva studiematerialet tar upp hur man allmänt söker information, hur man använder det material som finns i arkivets samlingar, marknadsföring av materialet i form av utställningar, föreläsningar, berättelser m.m. Medlemsorganisationen bildar en studiecirkel i ett studieförbund. Inom ramen för studiecirkeln ingår ett studiebesök på Kalmar Folkrörelsearkiv.

Kalmar läns Arkivförbunds roll i projektet
Arkivförbundet åtar sig att sprida information i Kalmar län om pågående projekt och försöka få igång ytterligare samarbeten hos övriga arkivinstitutioner i Kalmar län.

För mer information om projektet, kontakta projketledare Christer Bergqvist, Kalmar Folkrörelsearkiv. Telefon: 072-3385133. E-post: lerkaka2013@gmail.com