Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Möte om det digitala glappet 8 februari 2017

Posted by in |

  • Date: ons, feb 08, 2017
  • Time: 12:00 - 15:00
  • Location: Lunds Arkivcentrum

Den 8 mars 2017 träffas landsarkiven från Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg, eventuellt även Östergötland, för att diskutera gemensamma frågeställningar om det digitala glapp som uppstår mellan analogt och digitalt bevarande av enskilda arkiv.