Det digitala glappet

Bakgrund
Den 21 juni 2016 anordnade KLAF en workshop för sina medlemmar med fokus på det glapp som nu uppstår mellan analog och digital arkivering. Elin Jonsson, bevarandestrateg från Kommunförbundet Sydarkivera var inbjuden att diskutera hur man hanterar denna övergång och prata om det glapp mellan analogt och digitalt material som nu uppstår i många föreningar och organisationer.

Hur hanterar man all den elektroniska information som finns på hemsidor och sociala medier?
Hur sparar föreningarna sina dokument idag?
Hur kan arkivförbundet hjälpa och stötta sina medlemmar i denna fråga?

Kalmar läns Arkivförbund har tillsammamns med Skånes Arkivförbund, Blekingearkivet och Kronobergsarkivet startat upp ett gemensamt samarbete som uppmärksammar dessa frågeställningar. Detta är i mångt och mycket ett marknadsföringsprojekt där vi på olika sätt informerar våra medlemmar om hur viktigt det är att tänka på hur man hanterar sin digitala information samtidigt som vi gemensamt försöker hitta lösningar på digital arkivering oavsett format.

Projektet är än så länge i sin uppstartsfas, men ett andra möte mellan södra Sveriges länsarkiv är planerat under februari 2017.

Information technology concept. Isolated on white