Välkommen på årsmöte 17 april 17.45 – mat, mingel, möte

Kalmar läns Arkivförbund hälsar alla medlemmar och andra arkivintresserade välkomna till Hotell Post, Oskarshamn den 17 april.

Buffé och mingel

Vi börjar klockan 17.45 med att bjuda på buffé och mingel i matsalen på Hotell Post. Anmäl dig senast 11 april till klaf@oskarshamn.se – kom ihåg att meddela om du har allergi eller behov av specialkost.

Designarkivet

Bettina Pehrsson kommer att berätta för oss om Designarkivets verksamhet, projekt och utställningar.

Länsarkiv med depå och mellanlager

Vi har gjort en förstudie ( 230508_Förstudie_Länsarkivdepå_Kalmar_lan_web ) som tog fram kriterier och sonderade intresset för ett länsarkiv med depå. Hur går det? Går det? Vad ska vi göra och vad kan vi göra nu för att rädda ägarlösa arkiv från nedlagda föreningar och företag? Vilka alternativ och strategier kan vi arbeta för tillsammans med kommuner och Region Kalmar län? Mellanlager? Ekonomiska förutsättningar? Vilja? Kunskap? På mötet får du en lägesrapport.

Remissvar Kulturplan 2025-2028 för Region Kalmar län

Region Kalmar län har processat fram en remissversion av Kulturplan 2025-2028 för regionen. Vad tycker Kalmar läns Arkivförbund om den och det som står om arkiv?
Vi berättar på årsmötet! Då ska vi också ta beslut om vårt remissvar. Du hittar hela Kulturplan 2025-2028 via denna länk https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kultur/kulturplan-for-kalmar-lan/#