2024!

Det har redan gått 7 veckor av år 2024! Jodå, Kalmar läns Arkivförbunds verksamhet har pågått även att det inte synts här.

Remissversion av Region Kalmar läns Kulturplan 2025-2028

Region Kalmar län har skickat ut en remissversion av Kulturplan 2025-2028. När det gäller vår verksamhet upptäcker vi att vårt viktigaste mål saknas:
fortsatt arbete för att bevara lokalhistoria och arkivmaterial från ägarlösa arkiv från nedlagda föreningar och företag. Ett arbete som behövs göras tillsammans med regionen och kommunerna. Kalmar läns Arkivförbund fick projektmedel från Region Kalmar län till en förstudie kring ett länsarkiv med depå. Man kan tycka att det utifrån det är särskilt anmärkningsvärt att vårt mål och arbete saknas i remissversionen. Våra medlemmar kommer att få ta del av vår sammanfattning av remissversionen. På årsmötet 17 april kommer KLAF att fatta beslut om vårt remissvar. Det är också viktigt att varje enskild förening gör sina remissvar direkt till Region Kalmar län.

Ny medarbetare med fokus samordning och bevarande av ägarlösa arkiv

Vi har annonserat efter en samordnare för att under en projektperiod arbeta vidare med vårt viktiga mål att organisera för bevarande av ägarlösa arkiv. Det var ett oväntat stort antal ansökningar och många med lämplig kompetens. När urval och anställningsförfarande är klart kommer vi att presentera vår medarbetare här.