Inbjudan till styrelseutbildning 12 april 2022

I april 2022 startar KLAF igång en ny utbildning inom ramen för projektet ”Utveckling av enskilda arkiv”. Utbildningen riktar sig främst mot dig som sitter i styrelsen i en förening men även du som är anställd är välkommen att anmäla dig.

Utbildningen har tre träffar, två är digitala och en fysik träff.

Utbildningsstart: Tisdag den 12/4 kl. 14:00, digital via Zoom. Länk till träffen kommer att skickas ut till de som är anmälda ett par dagar innan träffen.

Innehåll och upplägg
De två inledande träffarna, föreläsningar:

  • Styrelsens arbetsklimat
  • Hur man med utgångspunkt i ändamålsparagraf och stadgar vision och mål för föreningen
  • Hur man gör en tidsatt aktivitetsplan, budget och uppföljning
  • Vad är projekt? Varför projekt? Hur man riggar ett projekt och var man kan söka projektmedel

Efter träff två kommer ni att få en hemuppgift.

Sista träffen sker fysiskt och ni kommer att kunna välja på två tillfällen, en i södra delen av länet och en i norr.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri för KLAF:s medlemmar.

Anmälan
Anmälan görs till projektledare Magnus Larsson via mail till magnus.larsson@oskarshamn.se senast onsdag den 6 april 2022.

Kursledare:

Göran Persson.                   Christer Bergqvist
070-311 74 77.                     072-338 51 33

Varmt välkomna!

KLAF styrelsemöte 23 mars 2022

KLAF hade sitt styrelsemöte via Zoom denna gång och det var många punkter att gå igenom med 10 stycken olika bilagor.

Planering och förberedelse för KLAF:s årsmöte den 20 april 2022.

Genomgång av pågående och framtida projekt i KLAF dvs. ”Utveckling av enskilda arkiv” samt information om uppstart av ”Förstudie för en länsarkivdepå i Kalmar län”. Vi vill också starta upp en verksamhet för målgruppen barn och unga i Kalmar län.

Vi diskuterade framtida nätverksträffar. Tyvärr har det pga. pandemi och sjukskrivning inte blivit några nätverksträffar de senaste åren. Det vill vi ändra på, så vi börjar diskutera och planera för en nätverksträff i höst, då för både de som arbetar med enskilda arkiv och offentliga arkiv. Det blir lite som en nystart, en uppstart efter pandemin.

Vi återkommer med ytterligare information om de olika projekten och annat som händer.