Länk informationsbroschyr om enskilda arkiv Kalmar län

Nu finns det en bläddringsbar digital version av informationsbroschyren ”Hitta ditt arkiv! Information om enskilda arkiv i Kalmar län” som länk på arkivförbundets hemsida. Länken finns att hämta på första sidan, under bilden. Länken finns även att hämta här: https://issuu.com/poklek2000/docs/kalmar_l_ns_arkivf_rbund_-_broschyr_web

Kalmar läns Arkivförbund vill passa på att tacka de arkivinstitutioner som medverkat och tillsammans med oss arbetat fram broschyren. Vi vill också uppmärksamma styrgruppen som aktivt arbetat med projektet och Region Kalmar län som stöttat oss i projektet.

Utan er hade det inte blivit någon broschyr.

Trevlig läsning!

Karin Lokrantz Nilsson
länsarkivarie, Kalmar län

KLAF styrelsemöte 21 augusti 2019

På onsdag nästa vecka är det dags för arkivförbundets styrelse att träffas igen efter sommaren. Denna gång kommer mötet hållas på annan plats än i Oskarshamns kulturhus och vi träffas redan kl. 18.00 då vi bjuder styrelsen på lättare mat.

På dagordningen står bland annat uppföljning och slutrapport av projektet ”Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län”, nästa fas efter projektet, hur går vi vidare?, rapport och information om Arkiven dag 2019, NAD (Nationell Arkivdatabas) – konferens i Göteborg och arkivförbundets medverkan i Kalmarsund Pride.

 

”Gömt eller glömt?” Arkivens dag 2019

Program för Arkivens dag 2019 läggs löpande ut på hemsidan, klicka på ”Arkivens dag” i menyraden och gå vidare därifrån.

Först ut med program för 2019 års Arkivens dag är Torsås bibliotek i samarbete med Kalmar läns Genealogiska förening!

Bild: Maskerad. Exempel på porträttfotografering. Fotograf Annette Haag, Gökalund