KLAF nätverksträff 2017-09-18

Kalmar läns Arkivförbund bjuder in sina medlemmar till nätverksträff i Mönsterås bibliotek. Detta sker i samband med den träff tidigare under dagen som handlar om den handlingsplan för enskilda som ska arbetas fram.

Datum: 18 september kl. 13.00, i Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5, Mönsterås

PROGRAM

13.00 Inledning och information från KLAF

13.30 Presentation och laget runt – Rapporter från arkiven

14.15 Ev. fortsatt diskussion om handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län

15.00 Arkivens dag 2017

15.30 Dagen avslutas

 

VÄLKOMNA!

Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie
KLAF

 

Informationsträff handlingsplan enskilda arkiv Kalmar län

Hur ser den enskilda arkivverksamheten ut i länet?
Finns det några gemensamma nämnare?
Vad kan vi göra tillsammans?

Måndagen den 18 september bjuder Kalmar läns Arkivförbund in sina medlemmar till till en informations- och inspirationsträff om den handlingsplan som ska göras under hösten.
Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5, Mönsterås

PROGRAM
09.30 Bakgrund och presentation av projektet

10.00 Inspirationsföreläsning (ej klart)

10.45 Diskussion

12:00 LUNCH

Mer information om projektet hittar du på KLAF:s hemsida: Om KLAF/Aktuella projekt/Handlingsplan för arkiven i Kalmar län