Information från årsmöte 2017

Nu har Kalmar läns Arkivförbund haft sitt årsmöte på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

Innan årsmötesförhandlingarna fick deltagarna en guidad tur i Astrid Lindgrens barndomshem, därefter bjöds det på kaffe och smörgås i det fina caféet i konferensanläggningen.

Stort tack till Astrid Lindgrens Näs vid arkivförbundets årsmöte! Tack också för inspirerande guidning och gott fika! 🙂

Bild: Astrid Lindgrens Näs, deltagarna utanför konferensanläggningen.
Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson

Bild: Astrid Lindgrens barndomshem, verandan. På bilden ser ni styrelseledamot Tore Isaksson.
Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson

Jan Henriksson valdes till årsmötets ordförande, Karin Lokrantz Nilsson sekreterare och Anneli Karlsson från Astrid Lindgrens Näs och Anki Heimonen från Sydarkivera valdes att justera årsmötesprotokollet.

Årsmötet beslutade att godkänna 2016 års verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, och fastställande av bokslut (reslultat- och balansräkning) samt att ge styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften blir oförändrad, dvs. 250 kr/år och medlemsorganisation. Vidare beslutades det om kostnadsersättning till ordförande på 900 kr/år. Arkivförbundets verksamhetsplan för 2017-2018 och budget för 2017 godkändes av årsmötet.

Val av styrelse

Ledamöter 2 år
Omval Åke Ring
Omval Tore Isaksson

Ersätttare 1 år
Omval Berth Persson
Nyval Åza Olofsdotter

Revisorer 1 år
Omval Gert Järkelid
1 vakant post

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att hitta en revisor till under året.

Revisorsersättare 1 år
Omval Per-Olof Jonasson
Omval Åke Andersson

Valberedning
Sam Blixt

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att hitta två personer i valbedningen under året.

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Mötet avslutades av mötesordförande Jan Henriksson.

——————————–

Protokollet i sin helhet kommer läggas ut på hemsidan så fort det är justerat.