Öppna arkiv – Kalmar Folkrörelsearkiv

Uppdatering av Kalmar Folkrörelsearkivs projekt ”Öppna arkiv”

 

I nuläget är det tre föreningar som har nappat på Kalmar Folkrörelsearkivs erbjudande om att starta en stuiecirkel kring den egna föreningens arkiv. Det är den f.d fackföreningen slakteriarbetarna i Kalmar och Socialdemokraterna Kalmar som i samarbete med ABF ska forska kring sina föreningars historia med tillgång till arkivmaterialet som bevaras vid Kalmar Folkrörelsearkiv. Pensionärsföreningen ”Graniten” startade upp en studiecirkel under sensommaren 2016 och tanken är att de ska producera en skrift till sitt 35-årsjubileum med utgångspunkt från föreningens handlingar i folkrörelsearkivet.

Fackföreningen slakteriarbetarna i Kalmar har under 2016 haft ett antal studieträffar. Målsättningen med studiecirkeln är att producera en utställning om slakteriets historia och de som arbetade där. Utställningen kommer presenteras på Livs kongress under våren 2017 och man planerar även att starta upp ett mindre museum som handlar om Kalmars slakteriarbetare.

Socialdemokraterna i Kalmar ska studera socialdemokraterna i Kalmar kommun mellan åren 1960-2010 och målsättningen är att producera en skrift till årsskiftet 2017-2018 samt även på ett arbetarmuseum. Deltagarna har under hösten träffats två gånger per månad med mellan 10-15 deltagare vid varje tillfälle. Den 16 januari 2017 gjordes ett studiebesök hos Kalmar Folkrörelsearkiv. Vid detta tillfälle presenterade projektledare Christer Bergqvist,  ordförande i Kalmar Folkrörelsearkiv och cirkelledare Lars Olsson, professor vid Linnéuniversitetet en studieplan.

  • Varje möte är tänkt att ha en inledning av en extern föreläsare som får belysa de olika tidsperioderna. Alla deltagare har fått en uppgift tilldelat sig antingen i form av en tidsperiod eller ett tema som Nya svenskar, jämställdhet m.m.

Projektledarna har varit i kontakt med Anders Saur, som på kommunens uppdrag utreder Folkets Parks framtid. Magnus Lundén, journalist och fotograf Moritz Fingerhut har också knutits till projektet. För att få mer kunskap och inspiration planeras en studieresa till Svedala statsmusem.

En pdf- och diabildscanner har köpts in till studiecirklarna för en kostnad av 10 000 kr.

För mer information, kontakta projektledare Christer Bergqvist, Kalmar Folkrörelsearkiv. Telefon: 072-3385133. E-post: lerkaka2013@gmail.com

Nomineringar till årsmötet

Till samtliga medlemsorganisationer i Kalmar läns Arkivförbund

Nu är det hög tid att nominera till Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte den 12 april 2017. Kalmar läns Arkivförbund vädjar till sina medlemmar om hjälp att nominera till alla lediga uppdrag i styrelsen samt till valberedningen. Vi vill också uppmärksamma våra organisationer att ha i åtanke att nominera kvinnor till en del av de uppdrag som finns i arkivförbundets styrelse och valberedning. Detta för att det ska bli en mer jämn fördelning mellan kvinnor och män i arkivförbundets styrelse. Arkivförbundet tackar på förhand.
Eftersom KLAF detta år inte kunnat få ihop en fungerande valberedning ska nomineringar och motioner till KLAF:s årsmöte skickas till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, senast fredagen den 7 april 2017.

Aktuella val

Styrelseledamöter 2 år

2 personer

1 vakans

Ersättare 1 år

1 person

Revisorer 1 år

2 revisorer

Revisorer ersättare 1 år

2 ersättare

Valberedning 1 år

3 personer varav 1 sammankallande

 

Synd och skam i arkiven

Välkommen till Arkivens dag 11 november 2017!

Tema: Synd och skam

Om sådant man försökt glömma – och ibland också försökt gömma i arkiven.

Om synen på moral och omoral, om skampålar och skämskuddar, om de som varit moralens väktare och de som brutit mot normerna, om fakta och fake news, och kanske om ett och annat klippt kvitto.

Om allt detta handlar Arkivens dag 2017.

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna, berättelserna från dem som var där. De som brutit mot normerna finns ofta rikt representerade i arkiven. Gör en tidsresa med oss och lär dig mer om vår tid genom dåtidens värderingar!

Börja fundera redan nu vad Ni vill visa upp och hör av er till Kalmar läns Arkivförbund som är samordnare för Arkivens dag i Kalmar län!

E-post: klaf@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 32


Funderingar och frågeställningar kring årets tema Synd och skam

  • Vad har arkivinstitutionerna som bevarar och förvaltar känslig information för ansvar?
  • Får man visa upp vad som helst och hur är det med sekretessen i arkiven? Befäster man det skamliga med sekretess?
  • Är det någon skillnad på vad som var skamligt för 10, 20, 50 eller 100 år sen och vad som anses vara skamligt eller syndigt idag?
  • Att föda barn utom äktenskapet tex var förr i tiden både skamfyllt och en synd enligt den kristna tron. Ser det likadant ut idag?
  • Är det okej att använda dåtidens ”elände” för att locka besökare? Var går gränsen?
  • Andra ämnen på temat synd och skam – häxprocesser i Sverige, synd och skam på nätet, näthat, skämskudde/skampåle/flashback, dåtidens tukthus, ogifta mödrar, otrohet, status – att inte ha råd, de svenska mentalsjukhusen/psykiatrisk vård för länge sen, prostitution, synd och skam i den kristna tron, Martin Luther, nykterhetsrörelsen, p0lisarkiv, lyteskomik då och nu/humor, freakshow, klädkoder, könsroller/roller – hur ska man vara som tjej/kille? Medeltidens sexliv, offentlighet och sekretess, ”rätten att bli glömd”, PuL – personuppgiftslagen, vad finns inte i arkiven? censurerade föreställningar, filmcensur, tidningsankor, m.m, m.m.

Föreläsningar på landsarkivet i Vadstena!

Under våren 2017 anordnas föreläsningar om intressanta ämnen vid landsarkivet i Vadstena.

Föreläsning: Vem målade blomsterbibeln?
När: 22 mars 2017, kl 15-16

På landsarkivet finns tre märkliga böcker från åren ”5728” och ”5729” som alla har titeln ”Bibeln”. De är fyllda av namn och bilder på växter, kända och okända. En patient vid Vadstena hospital lär ha skapat dem. Men vem? Vilka ledtrådar finns i böckerna och går det att hitta patientens identitet? Emma Hagberg, arkivarie vid landsarkivet i Vadstena visar böckerna och berättar om sitt sökande efter svar.

Fri entré!

Välkomna till en intressant föreläsning!

 

Föreläsning: Liv och lust i Birgittas uppenbarelser
När: 26 april 2017, kl 15-16

Heliga Birgittas uppenbarelser beskriver också det jordiska livet i Birgittas samtid. Kom och lyssa på vad dessa unika källor kan berätta om livet som kvinna, barn och man under 1300-talet. Föreläser gör Nina Sjöberg som disputerat i kyrkohistoria på en avhandling i ämnet. Nina arbetar som landsarkivarie vid Landsarkivet i Uppsala.

Fri entré!

Välkomna till en intressant föreläsning!

 

Riksarkivet – landsarkivet i Vadstena finns sedan 1899 i Vadstena slott. Deras distrikt omfattar Jönköping, Kalmar, Östergötland och Kronobergs län. Landsarkivet förvarar ungefär 6 hyllmil arkiv, från medeltid till nutid. För mer information, gå in på http://www.riksarkivet.se/vadstena.

 

Vadstenacollage_dag1

Bild:  Kalmar läns Arkivförbund anordnade en studieresa för sina medlemmar till landsarkivet i Vadstena, 8-9 september 2016.