Dialogmöten om Kalmar läns kulturplan

ad3a4097fcdd9dc8_800x800ar_möteakvarell

 

Boka in datum för Öppen dialog om ny kulturplan!

Kalmar läns landstings kulturnämnd har beslutat om en plan för processen att ta fram en ny kulturplan. En del i processen är att bjuda in till Öppen dialog.

Landstingets kulturnämnd planerar tre kvällsmöten i Kalmar län:

  • Torsdagen den 6 april 2017 i Västervik
  • Torsdagen den 4 maj 2017 i Oskarshamn
  • Torsdagen den 18 maj 2017 i Kalmar

Inbjudan till kvällsdialoger avser alla med intresse för framtagandet av en ny kulturplan, t ex kulturorganisationer, kommuner, föreningar, studieförbund, ungdomsorganisationer, kulturutövare och allmänhet.

 

Mer information om dessa möten kommer.

 

Sydarkivera ny medlem i KLAF

Kalmar läns Arkivförbund välkomnar Kommunalförbundet Sydarkivera som medlem i arkivförbundet!

Sydarkivera erbjuder Sveriges kommuner råd och stöd, tillsyn, gemensamt arkivsystem för e-arkiv m.fl. tjänster. Sydarkivera har sitt säte i Växjö men arbetar för kommuner både i Blekinge, Kronoberg, Skåne och Kalmar län.

I Kalmar län är det Vimmerby och Oskarshamns kommun som är medlemmar i Sydarkivera, men förhoppningsvis är fler kommuner på väg in.

För mer information om Sydarkivera, gå in på deras hemsida: http://www.sydarkivera.se

 

Årsmöte 12 april 2017

Kalmar läns Arkivförbund kommer ha sitt årsmöte den 12 april 2017 på Astrid Lindgrens Näs.

Uppdatering om KLAF:s årsmöte!

Årsmöte på Astrid Lindgrens Näs
Adress: Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

Programpunkter
18.00 Guidning i Astrid Lindgrens barndomshem och fika
19.00 Årsmötesförhandlingar

Tänk på att det är begränsat antal platser till guidningen så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan till årsmötet skickas till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson senast onsdagen den 5 april. Alla måste anmäla sig, oavsett om man är medlem, styrelseledamot, revisor m.m. I samband med detta, meddela eventuella allergier och/eller specialkost.

Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt att utse högst två representanter till årsmötet.

Arkivförbundet bjuder på kaffe och smörgås!

Hjärtligt välkomna!

 

2664 Näs

Bild: Astrid Lindgrens barndomshem i Vimmerby. Bilden tillhör Astrid Lindgrens Näs AB