Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Visual Arkiv

Fujitsu_VA_logga_blå_47px

 

Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart. Med arkivförteckninbgsprogrammet Visual Arkiv kan detta arbete både förenklas och effektiviseras. Visual Arkiv används till att skriva in arkivförteckningar och det går både att göra utskrifter och designa etiketter och självklart går det att söka efter arkivförteckningar från olika arkivinstitutioner. Med Visual Arkiv registerar man sina arkiv på ett enkelt och överskådligt sätt och man får en arkivförteckning med historik, serier och volymer.

Kalmar läns Arkivförbund erbjuder de fyra folkrörelse- och föreningsarkiven i länet att använda arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv utan extra kostnad. Samtligare användare av Visual arkiv kan numera även själva publicera sina arkivförteckningar på nätet via Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sen år 2015 ägs Visual Arkiv av Fujitsu Sweden AB.
http://www.visualarkiv.se/

 

Folkrörelse- och föreningsarkiven i Kalmar län

Fyra folkrörelse- och föreningsarkiv i Kalmar län använder tjänsterna Visual Arkiv via Kalmar läns Arkivförbund.

– Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, Västervik
– Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Oskarshamn
– Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar
– Emmabodabygdens Arkivförening, Vissefjärda

samt även

– Storebro bruksarkiv där Vimmerby kommunarkiv står som arkivinstitution.