Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Verksamhetsplan 2017-2018

Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2017-2018 (preliminär)

Vision

Arkiven i Kalmar län arkiverar allt bevarandematerial och är en efterfrågad kunskapskälla som är tillgänglig för alla.

För att nå visionen arbetar KLAF för:

- att länets arkivbildare lämnar in sitt bevarandematerial till arkivinstitutionerna i Kalmar län

 – att arkivmaterial används i olika former av undervisning då det rör sig om grundforskning i förstahandskällor och obearbetat material

 – att synliggöra, tillgänglig- och levandegöra arkiven i Kalmar län

 – att det finns en lösning på hanterandet av det ”digitala glappet” som uppstår mellan analogt och digitalt bevarande av arkivmaterial

Verksamhetsplan för 2017 – 2018

Följande områden prioriteras de kommande åren:

– att få till stånd ett samarbete med arkiv från andra län för att lösa det ”digitala glappet”

– att ta initiativ till en handlingsplan för arkiven i länet, enligt skrivningar i Kulturplanen och överenskommelsen mellan KLAF och landstinget

– att producera minst två nyhetsbrev med information till KLAF:s medlemmar

– att anordna minst två nätverksträffar för medlemmarna

– att innan 2017 ha en tillgänglig och anpassad hemsida

– att ha antagit jämställdhets- och tillgänlighetsplaner