Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Välkommen att arrangera Arkivens dag 2020!

Den 14 november 2020 är det Arkivens dag och temat är ”Svart på vitt”.

Börja fundera redan nu på vad Ni vill visa upp och välkommen att höra av er till Kalmar läns Arkivförbund som är regional samordnare för Arkivens dag i Kalmar län!

Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer och lokalhistoriska sällskap, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet. Det enda kravet vi har är att arrangemanget ska vara gratis för besökarna.

Mer information om Arkivens dag och dess organisation hittar du på den nationella hemsidan: http://www.arkivensdag.nu

Hör av er till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson som är samordnare för Arkivens dag i Kalmar län.

Kontaktuppgifter: telefon:0491-880 32
E-post: klaf@oskarshamn.se eller karin.lokrantz@oskarshamn.se

 

Arkivens dag logga