Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Information från årsmöte 2017

Posted by on apr 13, 2017

Nu har Kalmar läns Arkivförbund haft sitt årsmöte på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

Innan årsmötesförhandlingarna fick deltagarna en guidad tur i Astrid Lindgrens barndomshem, därefter bjöds det på kaffe och smörgås i det fina caféet i konferensanläggningen.

Stort tack till Astrid Lindgrens Näs vid arkivförbundets årsmöte! Tack också för inspirerande guidning och gott fika! 🙂

Bild: Astrid Lindgrens Näs, deltagarna utanför konferensanläggningen.
Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson

Bild: Astrid Lindgrens barndomshem, verandan. På bilden ser ni styrelseledamot Tore Isaksson.
Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson

Jan Henriksson valdes till årsmötets ordförande, Karin Lokrantz Nilsson sekreterare och Anneli Karlsson från Astrid Lindgrens Näs och Anki Heimonen från Sydarkivera valdes att justera årsmötesprotokollet.

Årsmötet beslutade att godkänna 2016 års verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, och fastställande av bokslut (reslultat- och balansräkning) samt att ge styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften blir oförändrad, dvs. 250 kr/år och medlemsorganisation. Vidare beslutades det om kostnadsersättning till ordförande på 900 kr/år. Arkivförbundets verksamhetsplan för 2017-2018 och budget för 2017 godkändes av årsmötet.

Val av styrelse

Ledamöter 2 år
Omval Åke Ring
Omval Tore Isaksson

Ersätttare 1 år
Omval Berth Persson
Nyval Åza Olofsdotter

Revisorer 1 år
Omval Gert Järkelid
1 vakant post

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att hitta en revisor till under året.

Revisorsersättare 1 år
Omval Per-Olof Jonasson
Omval Åke Andersson

Valberedning
Sam Blixt

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att hitta två personer i valbedningen under året.

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Mötet avslutades av mötesordförande Jan Henriksson.

——————————–

Protokollet i sin helhet kommer läggas ut på hemsidan så fort det är justerat.

Read More

Nomineringar till årsmötet

Posted by on mar 22, 2017

Till samtliga medlemsorganisationer i Kalmar läns Arkivförbund

Nu är det hög tid att nominera till Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte den 12 april 2017. Kalmar läns Arkivförbund vädjar till sina medlemmar om hjälp att nominera till alla lediga uppdrag i styrelsen samt till valberedningen. Vi vill också uppmärksamma våra organisationer att ha i åtanke att nominera kvinnor till en del av de uppdrag som finns i arkivförbundets styrelse och valberedning. Detta för att det ska bli en mer jämn fördelning mellan kvinnor och män i arkivförbundets styrelse. Arkivförbundet tackar på förhand.
Eftersom KLAF detta år inte kunnat få ihop en fungerande valberedning ska nomineringar och motioner till KLAF:s årsmöte skickas till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, senast fredagen den 7 april 2017.

Aktuella val

Styrelseledamöter 2 år

2 personer

1 vakans

Ersättare 1 år

1 person

Revisorer 1 år

2 revisorer

Revisorer ersättare 1 år

2 ersättare

Valberedning 1 år

3 personer varav 1 sammankallande

 

Read More

Årsmöte 12 april 2017

Posted by on feb 15, 2017

Kalmar läns Arkivförbund kommer ha sitt årsmöte den 12 april 2017 på Astrid Lindgrens Näs.

Uppdatering om KLAF:s årsmöte!

Årsmöte på Astrid Lindgrens Näs
Adress: Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

Programpunkter
18.00 Guidning i Astrid Lindgrens barndomshem och fika
19.00 Årsmötesförhandlingar

Tänk på att det är begränsat antal platser till guidningen så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan till årsmötet skickas till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson senast onsdagen den 5 april. Alla måste anmäla sig, oavsett om man är medlem, styrelseledamot, revisor m.m. I samband med detta, meddela eventuella allergier och/eller specialkost.

Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt att utse högst två representanter till årsmötet.

Arkivförbundet bjuder på kaffe och smörgås!

Hjärtligt välkomna!

 

2664 Näs

Bild: Astrid Lindgrens barndomshem i Vimmerby. Bilden tillhör Astrid Lindgrens Näs AB

Read More