Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Arrangemang under arkivens dag Kalmar län

Posted by on Okt 25, 2017

Information om årets Arkivens dags arrangemang i Kalmar län finns nu på Kalmar läns Arkivförbunds hemsida!

Här: Program Arkivens dag 2017 hittar ni information om Arkivens dag i Kalmar län.

Under Arkivens dag hittar du föreningar, museer, en skola och arkivinstitutioner som alla har det gemensamt att de vill visa upp sina verksamheter.

Arkivens dag firas den 11 november i 7 olika städer/platser med 15 olika arrangörer i Kalmar län.

Att besöka ett arrangemang på Arkivens dag är alltid gratis.

Arrangörer i bokstavsordning:

Biologiska museet, Oskarshamn
Designarkivet i Pukeberg, Nybro
Emmabodabygdens Arkivförening, Vissefjärda
Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Oskarshamn
Kalmar folkrörelsearkiv, Kalmar
Kalmar läns Hembygdsförening, Kalmar
Ljungby hembygdsförening, Kalmar
Nybro kommunarkiv
Psykiatriska museet i Gertrudsvik, Västervik
Riksarkivet – landsarkivet i Vadstena, Kalmar
Slakteriarbetarnas museum , Kalmar
Tjust släktforskarförening, Västervik
Västerviks visarkiv, Västervik
Waldorfskolan, Kalmar
Ölands museum Himmelsberga, Öland

Information om Arkivens dag som nationellt arrangemng hittar du här: Om arkivens dag

Varmt välkomna till Arkivens dag i Kalmar län!

Read More

Kalmar läns Arkivförbunds nätverksträff 18 september 2017

Posted by on Sep 19, 2017

Under eftermiddagen den 18 september bjöd KLAF in till nätverksträff för sina medlemsarkiv. Denna gång hölls träffen i Mönsterås bibliotek.

Förutom information från arkivförbundet så fick arkivinstitutionerna möjlighet att berätta om hur det är hos respektive institution. Det är viktigt att arkivmedarbetarna har en kanal där de själva får berätta om sin vardag och hur det egentligen är. På nätverksträffen kan de prata om de utmaningar som många gånger uppstår när man arbetar inom en arkivverksamhet. Här finns utrymme att ventilera stort som smått, problem, utmaningar och självklart även framgångar!

 

Länsarkivarien informerade även om Arkivens dag och dess tema ”Synd och skam” och uppmanade de arrangörer som medverkar, att komma in med program så fort som möjligt så att det kan läggas ut på respektive kanaler för Arkivens dag.

 

Read More

Synd och skam i Kalmar läns arkiv

Posted by on Aug 8, 2017

VÄLKOMNA TILL ARKIVENS DAG!
Arrangemanget sker alltid andra lördagen i november och i år blir det den 11 november.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens olika sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner i Sverige. Målet är att väcka intresse för arkivens verksamhet och all den information som finns bevarad i våra arkiv. Det är Riksarkivet som är nationell samordnare för Arkivens dag.

Vill Din förening/arkivinstitution/bibliotek/museum m.m. medverka under arkivens dag i Kalmar län?
Hör av er Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie Karin Lokrantz Nilsson som är länssamordnare för Kalmar län.
E-post:mailto:karin.lokrantz@oskarshamn.se eller klaf@oskarshamn.se
Det  går också att kontakta länsarkivarien på telefon: 0491- 880 32.

Två gånger om året träffas de regionala representanterna för Arkivens dag från Sveriges olika län och regioner för utvärdering av tidigare års Arkivens dag och planering för kommande år. Under mötet i mars 2017 diskuterades årets tema Synd och skam med en sprudlande idéverkstad med begrepp och rubriker som fördes fram. Temat är som tidigare år frivilligt.

Ideér till 2017 års tema Synd och skam (i urval)

Löpsedlar/Veckotidningsnyheter
Skam – TV-program
Psykiatrin/Mentalsjukvård
Att vara intagen på sjukhus
Brottsregister
Rätten att bli glömd, ska allt sparas?
Är allt så farligt? Vad är känsligt?
Oäkta barn
Vad har man skämts för genom århundradena
Sekretess, vad är det vi hemlighåller? Befäster vi något skamligt genom detta?
Martin Luther 500 år
Avlatsbrev
Bot och bättring
Frikyrkor
Alkohol och alkoholism/Missbruk
Motbok
Olika ransoner
Förbudsomröstning 1922
Otukt
Otrohet
Kvinnohem/Kvinnojourer
Arkiv = tillit/Tryggt att lämna in handlingar
Synd & skam på nätet
Näthat
Kränkt/Ärekränkningar
Prostitution
Regleringen
Pornografi
Franska kort
”Det är synd & skam” att det inte är mer känt att arkiven finns!
Att ta ansvar för sina handlingar
Censur/Filmcensur
Vad som inte finns i arkiven
Makten över minnet – vems historia berättas?
Personuppgiftslagen – Dataskyddsförordningen
Lyteskomik
Humor – vad är ok att skämta om? Har det förändrats? Balansgång: vad är ok att lyfta fram?
Etik och moral – vad är det?
Status
Klädkoder
Mobbing
Kroppsideal/Bodyshaming
Skampålar
Skämskuddar
Flashback
Skillingtryck
Sexliv
Kiviks marknad
Synden i Mölle
Tidningsankor
Vad är PK?
Birgit Friggebo – We shall overcome
Förtroende – Arkiven kan förvalta etik
Skapa en Tidskapsel – insamling i samband med Arkivens dag och ställa frågan – Vad skäms du över?

Med flera, med flera förslag!

 

Read More

Blänkare intresseanmälan Arkivens dag 2017

Posted by on Jun 16, 2017

Är Er organisation intresserad av att genomföra arrangemang under Arkivens dag? 

Nu är det hög tid att börja fundera (om ni inte redan gjort det) på vad Ni vill visa upp på årets Arkivens dag den 11 november!

Temat är Synd och skam och är som tidigare år frivilligt och inte bindande på något vis.

 

Arkivinstitutioner, organisationer, hembygdsföreningar, museer, studieförbund och bibliotek m.fl. är välkomna att skapa arrangemang och aktiviteter med syfte att lyfta och väcka intresse för arkivens innehåll och verksamhet.

Välkommen in med Er intressenamälan, senast den 18 augusti behöver jag veta om ni kommer medverka.

Sprid gärna detta i era respektive nätverk.

Tack på förhand!

 

Karin Lokrantz Nilsson
länsarkivarie
Kalmar läns Arkivförbund

Telefon: 0491-880 32
E-post: mailto:karin.lokrantz@oskarshamn.se
alternativt:mailto:klaf@oskarshamn.se

 

Read More

Synd och skam i arkiven

Posted by on Mar 16, 2017

Välkommen till Arkivens dag 11 november 2017!

Tema: Synd och skam

Om sådant man försökt glömma – och ibland också försökt gömma i arkiven.

Om synen på moral och omoral, om skampålar och skämskuddar, om de som varit moralens väktare och de som brutit mot normerna, om fakta och fake news, och kanske om ett och annat klippt kvitto.

Om allt detta handlar Arkivens dag 2017.

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna, berättelserna från dem som var där. De som brutit mot normerna finns ofta rikt representerade i arkiven. Gör en tidsresa med oss och lär dig mer om vår tid genom dåtidens värderingar!

Börja fundera redan nu vad Ni vill visa upp och hör av er till Kalmar läns Arkivförbund som är samordnare för Arkivens dag i Kalmar län!

E-post: klaf@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 32


Funderingar och frågeställningar kring årets tema Synd och skam

  • Vad har arkivinstitutionerna som bevarar och förvaltar känslig information för ansvar?
  • Får man visa upp vad som helst och hur är det med sekretessen i arkiven? Befäster man det skamliga med sekretess?
  • Är det någon skillnad på vad som var skamligt för 10, 20, 50 eller 100 år sen och vad som anses vara skamligt eller syndigt idag?
  • Att föda barn utom äktenskapet tex var förr i tiden både skamfyllt och en synd enligt den kristna tron. Ser det likadant ut idag?
  • Är det okej att använda dåtidens ”elände” för att locka besökare? Var går gränsen?
  • Andra ämnen på temat synd och skam – häxprocesser i Sverige, synd och skam på nätet, näthat, skämskudde/skampåle/flashback, dåtidens tukthus, ogifta mödrar, otrohet, status – att inte ha råd, de svenska mentalsjukhusen/psykiatrisk vård för länge sen, prostitution, synd och skam i den kristna tron, Martin Luther, nykterhetsrörelsen, p0lisarkiv, lyteskomik då och nu/humor, freakshow, klädkoder, könsroller/roller – hur ska man vara som tjej/kille? Medeltidens sexliv, offentlighet och sekretess, ”rätten att bli glömd”, PuL – personuppgiftslagen, vad finns inte i arkiven? censurerade föreställningar, filmcensur, tidningsankor, m.m, m.m.
Read More