Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Taxa för försäljning av konsulttjänst

Taxa för medlemmar som köper länsarkivarietjänster av Kalmar läns Arkivförbund (KLAF)
Styrelsebeslut 2017-05-31

 

552 150 kr delat med 251 dagar = 2 199,80 ~ 2 200 kr/dag.

552 150 kr delat med 2008 timmar = 274,97 ~ 275 kr/timme.

  • Ingen taxa tas ut för medlemmar vid konsultation under 8 timmar.
  • Taxan för medlemmar fastställs till 2 200 kr/dag eller 275 kr/timme.
  • För försäljning mer än 5 dagar krävs styrelsebeslut.
  • För icke medlemmar tas beslut om taxa av styrelsen i varje enskilt fall. Ingen taxa tas ut vid första tillfället.