Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Taxa för försäljning av konsulttjänst

Antagen av arkivförbundets styrelse 2018-02-14

 

Ingen taxa tas ut för medlemmar vid konsultation som ej överstiger 8 timmar.

Taxa för medlemmar fastställs till 375 kr/timme plus reseersättning.

För försäljning mer än 5 dagar krävs beslut av ordförande.

För icke medlemmar tas beslut om taxa av styrelsen i varje enskilt fall.