Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Styrdokument

Styrdokumnet_ratt och pil

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument för Kalmar läns Arkivförbund

  • Stadgar (uppdaterad 2016-06-21)
  • Handlingsplan för ökad tillgänlighet 2017-2018 (uppdaterad 2016-12-14)
  • Överenskommelse 2016-2017 mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar läns Arkivförbund
    Överenskommelsen bygger på ”armlängds avstånd” mellan anslagsgivare (landstinget) och utförare (arkivförbundet). Det innebär att Landstinget beslutar om mål och riktlinjer samt om storleken på det ekonomiska anslaget. Kalmar läns Arkivförbund ansvarar för sakkunskap, konstnärligt innehåll och proffessionell ledning av verksamheten. Överenskommelsen grundar sig på nationella kulturpolitiska mål, RUS (Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020, Landstingsplanen 2016-2018, Kulturplan Kalmar län 2015-2017, RELEVANT- en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län.
  • Verksamhetsplan 2017-2018 (preliminär)
  • Verksamhetsberättelse (pågående)
  • Årsmötesprotokoll (april 2017)

För PDF, kontakta Kalmar läns Arkivförbund, e-post: klaf@oskarshamn.se